Gå till innehållet

Ehdotusselostus

Pratbubbla 3
Diskussion | Keskustan Vihdin kunnallisjärjestö
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 15.1.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

s38 - kylä- ja taajamaprofilointi terminologia eriarvoistavaa ja epäselvää

Användarens profilbild - paavo_muranen

@paavo_muranen
29. december 2019 klockan 20.09.08

s38 ehdotusselostuksessa viittaa sekä kyläprofilointeihin että taajamaprofilointeihin, joita ei ole aiemmin esitelty ja avattu mitä niillä tarkoitetaan eikä selostuksessa myöskään viitata näihin myöhemmin. Kuitenkin profiloinneilla selkeästi annetaan ymmärtää, että vain taajamaprofilointi viitoittaa pitkälle tulevaisuuteen.

Tämä perustavaa laatua oleva jaottelu on omiaan jakamaan Vihti kehitettäviin ja ei-kehitettäviin alueisiin, mikä ei siis huomioi sitä seikkaa, että meidän nykyisetkin taajamamme ovat saavutettavuudeltaan taajamakeskusluonteisia palvelukyliä, mitä nimikettä käytetään monesti kuvaamaan palveluluiltaan erikoistunutta kylää.
Jos miettii siis tätä kahtiajakoa, niin jako on selkeästi unohtamssa koko Vihdin kehityksen kannalta tärkeää seikkaa, eli sitä, että kaavoituksella voitaisiin oikeasti taata kaikissa kylissä kehittymisen edellytykset yksinkertaisin keinoin: saavutettavuudella, palvelujen saatavuudella, tietoliikenneyhteyksillä ja kuntalaisten aktivoinnilla.
Passivoimalla osa kunnasta kahtiajakavalla kylä- ja taajamaprofiloinnilla on eriarvoistavaa ja mielestäni kasvua muuttovoittokuntana vaihtoehdottomuudellaan hidastavaa.