Gå till innehållet

Kerro mikä sinusta olisi kaikkein tärkeintä avoimen hallinnon kehittämisessä tulevaisuudessa?

Pratbubbla 2
Diskussion | Valtiovarainministeriö, Valtiovarainministeriö
Diskussionen har avslutats

Avoimuus on suomalaisen yhteiskunnan ja julkisen sektorin perusarvo. Työtä hallinnon avoimuuden edistämiseksi tehdään koko julkisella sektorilla. Avoimen hallinnon strategia tulee määrittelemään työn pitkän aikavälin suunnan ja tavoitteet, joiden pohjalle tulevia toimintasuunnitelmia voidaan rakentaa. Avoimen hallinnon strategialla tuetaan kansalaisten ja hallinnon välisen luottamuksen vahvistamista. Kerro mitkä sinusta ovat tärkeimmät asiat, joita tulevaisuudessa avoimuuden kehittämisessä tulisi painottaa. avoimen hallinnon verkkosivut

Basuppgifter

Avslutat: 6.5.2020

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Aluekierroksemme yhteenvetoja

Plats för profilbild

Avoimen hallinnon tiimi /Katju
7. april 2020 klockan 18.39.28

Hei, laitan tähän vielä linkin yhteenvetoihin, jotka on tehty avoimen hallinnon aluekierroksen tilaisuuksista Tampereella, Kokkolassa ja Salossa. https://avoinhallinto.fi/yhteenvedot-avoimen-hallinnon-ja-sen-johtamisen-aluekierroksista/ jos haluatte tutustua niissä esille nousseisiin asioihin. Nämä aluekierrosten keskustelujen tulokset ovat mukana avoimen hallinnon strategian laadinnassa. Lisää aluetilaisuuksia järjestämme syksyllä.