Gå till innehållet

Kerro mikä sinusta olisi kaikkein tärkeintä avoimen hallinnon kehittämisessä tulevaisuudessa?

Pratbubbla 2
Diskussion | Valtiovarainministeriö, Valtiovarainministeriö
Diskussionen har avslutats

Avoimuus on suomalaisen yhteiskunnan ja julkisen sektorin perusarvo. Työtä hallinnon avoimuuden edistämiseksi tehdään koko julkisella sektorilla. Avoimen hallinnon strategia tulee määrittelemään työn pitkän aikavälin suunnan ja tavoitteet, joiden pohjalle tulevia toimintasuunnitelmia voidaan rakentaa. Avoimen hallinnon strategialla tuetaan kansalaisten ja hallinnon välisen luottamuksen vahvistamista. Kerro mitkä sinusta ovat tärkeimmät asiat, joita tulevaisuudessa avoimuuden kehittämisessä tulisi painottaa. avoimen hallinnon verkkosivut

Basuppgifter

Avslutat: 6.5.2020

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

kansalaisaloite ois helpompi

Användarens profilbild - varjomies

@varjomies
17. april 2020 klockan 19.13.38

vois tunnistuatua sähköpostilla