Gå till innehållet

Kommentoi ehdotusta perusmaksun käyttöön ottamisesta

Pratbubbla 136
Diskussion | Hämeenlinnan kaupunki / Viranomaispalvelut
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 31.8.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

perusmaksun perusteluista

Plats för profilbild

omakotitaloasukas
1. juni 2020 klockan 14.08.05

”Perusmaksun suuruus kiinteistöille

Perusmaksu on jaettu erilaisille kiinteistöille niiden tarvitsemien keskimääräisten palvelujen tarpeen mukaan. Omakotiasukkaat tarvitsevat jäteasemanpalveluja keskimäärin selvästi enemmän kuin taloyhtiöiden asukkaat (esim. puutarhajätteet, vaaralliset jätteet, remonttijätteet), siksi perusmaksu painottuu omakotiasukkaille. Pienin palvelutarve on taas kesäasukkailla, joille maksu on pienin.”

Edelliseen kohtaan liittyen olisin kiinnostunut kuulemaan, onko omakotitaloasukkaiden tarvitsemista palveluista olemassa joku oikea tilasto vai perustuuko arvio perusmaksun suunnittelijoiden mutuun?

Ainakin taajama-alueiden ulkopuolella asuessa tontit ovat yleensä sen verran kookkaita, että syntyvät puutarhajätteet hyödynnetään itse eikä puutarhajätettä tai risuja ole näin tarvetta viedä jäteasemalle. Eikö muka kerrostalojen yms. pienillä pihoilla hoideta istutuksia, vaikka jätteet päätyisivät jäteasemalle isännöintitoimiston tms kautta? En myöskään tunnista, että miten juuri omakotiasujat tuottaisivat tuntuvasti enemmän vaarallista jätettä. Remonttijätteistäkin täytyy todeta, että niitä ainakin meillä vanhalla maatilalla on pystytty hyödyntämään ja kierrättämään omassa käytössä. Eivätkö muka kerros- ja rivitaloasukkaat tai kesämökkiläiset remontoi? Omien havaintojemme pohjalta näin kyllä tapahtuu, mutta varsinkin kesämökkiläisiltä jätteet välillä ns. lipsahtavat tienvierille tai yleisten kierrätyspisteiden liepeille jne.

Kysymys on tärkeä juuri maksujen tasa-arvoisuuden näkökulmasta. Ei voi olla niin, että omakotitaloasukkaat kustantavat suurimman osan jätehuollosta, jos he todellisuudessa eivät käytä sitä sen enempää kuin muutkaan.

Lisäksi tekstissä sekoittuu kaksi keskenään vastakkaista perustelua maksujen jakautumisesta. Toisaalla sanotaan perusmaksun käyttöönoton takaavan, että ”jätteen aiheuttamat kustannukset kohdentuvat oikeudenmukaisesti sille, joka jätettä tuottaa” ja toisaalla taas sanotaan nykyisen yhdyskuntajätteenvastaanottomaksun kuormittaneen esimerkiksi paljon jätettä tuottavia lapsiperheitä, vaikka ”Suuri osa syntyneistä kustannuksista ei kuitenkaan liity tuotettuun jätemäärään, esim. viranomaispalvelut... Näiden palvelujen tarve ja käyttö ei jakaannu suhteessa tuotettuun jätemäärään, siksi perusmaksu on peruspalveluiden ylläpitoon oikeudenmukaisempi ratkaisu.”. Että hetkinen, haluttiinko maksut kohdistaa niille jotka tuottavat jätettä vai tasapuolisesti kaikille?

Ymmärrän perusmaksun hyvät puolet ja rahankeruutarpeenne, mutta kaipaan tässä nyt läpinäkyvyyttä ja selkeyttä perustelujen suhteen.

Plats för profilbild

omakotitaloasukas
9. juli 2020 klockan 14.18.31

Taitaa kertoa ikävän paljon Kolmenkierron ja Kiertokapulan toimintatavoista, että perusteltuihin kysymyksiin ei vastata eivätkä viranomaiset osallistu keskusteluun.

Siispä päädyn vaatimaan, että Kiertokapula aloittaa yksityiskohtaisemmin raportoida omaa toimintaansa. Esimerkkinä tässä vuosiraporttiten sivut:
vuosikatsaus2019.kiertokapula.fi/jatteen-tie/
vuosikatsaus2018.kiertokapula.fi/jatteen-tie.html
Näilläkin sivuilla olevat piirakkakuviot "Kaikille jätteidenkäsittelyalueille vastaanotetut jätteet" näyttävät kuinka huikeita eroja eri vuosien välillä voi olla eri jätejakeissa, viittaan nyt erityisesti puhtaiden tai lievästi pilaantuneiden maa-ainesten määrään. Silti erottelua mistä nämä jätejakeet ovat peräisin (kotitaloudet vai kaupan/teollisuuden toiminnot) ei ole mistään löydettävissä.

Kolmenkierrossa ja Kiertokapulalla kannattaisi myös tutustua Marileena Mäkelän väitöstutkimukseen, sieltä voisi löytyä jätehuoltoon soveltuvia ajatuksia: aamuposti.fi/paikalliset/2314907

Plats för profilbild

rehakannakoala
29. augusti 2020 klockan 12.42.01

Jätelautakunnalle tiedoksi: https://rehakannakoala.home.blog/2020/08/26/kiertokapulan-kiemurtelut-kirj-26-8-2020/

Jos mille tahansa toimijalle annetaan oikeus kerätä rahaa pakkomaksulla, siitä seuraa myös vastuuta. Tällä hetkellä jätelautakunta ei selvästi ole kantanut vastuutaan valvoa Kiertokapulan toimintaa. Perusmaksun käyttöönottoon täytyy mielestäni kytkeä jätetoimijoiden parempi valvonta. Jätetoimijoille pitäisi myös asettaa ehdoton vaatimus kehittää toimintaansa ympäristön kannalta kestäväksi ja vähäpäästöisemmäksi. Samoin näistä toimista tulisi myös raportoida selkeästi, ei vain ylätasolla ja korulausein. Jätehuollon asiakkaille täytyy olla tarjolla selkeä ilmoituskanava, jonne havaitut puutteet tai suoranaiset rikkeet voi ilmoittaa (tällä hetkellä Kiertokapula valvoo osin itseään, ympäristölupa-asioissa pitää osata olla yhteydessä elyyn/aviin ja joistakin asioista ei kukaan halua ottaa vastuuta).