Gå till innehållet

LAAJALAHDEN KATUJEN YLEISSUUNNITELMAN LUONNOKSET (VANHA)

Pratbubbla 61
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tässä keskusteluosiossa voit keskustella yleissuunnitelman luonnoksesta. Liitteet löydät painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista mainontaa. 

Yleissuunnitelma määrittää jatkosuunnittelun reunaehdot

Laajalahden katujen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi alkuvuonna. Suunnitelmassa keskitytään katujen liikenneturvallisuuden sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseen. Lisäksi arvioidaan melunsuojauksen tarve, tutkitaan hulevesitilannetta ja hulevesien hallinnan tarvetta sekä suunnitellaan viihtyisää katuympäristöä.

Helmikuun lopulla järjestetystä asukastilaisuudesta, Laajalahti ry:n vuosikokouksesta ja Otakantaa.fi-alustalla käydystä vilkkaasta keskustelusta on saatu arvokasta tietoa suunnittelutyön tueksi. Nyt nähtävillä oleviin periaatteellisiin suunnitelmaluonnoksiin toivotaan kommentteja ja huomioita 31.7. saakka. Koronatilanteen salliessa syksyllä järjestetään vielä toinen asukastyöpaja, jossa esitellään annettujen kommenttien perusteella jatkojalostettuja suunnitelmia. Lisäksi alueen asukkailla on vielä syksyn asukastyöpajassa mahdollisuus keskustella suunnitelmaratkaisuista kaupungin edustajien ja suunnittelijoiden kanssa.

Sujuvuutta liikenteeseen

Raide-Jokerin rakentaminen ja Kehä I:n parantaminen ovat aiheuttaneet tilapäisiä vaikutuksia Laajalahden liikenteeseen. Yleissuunnitelmatyössä on mallinnettu suunnittelualueen katujen liikennemäärät vuoden 2018 lähtötilanteessa sekä ennustevuosina 2030 ja 2050 ohjaamaan alueen suunnitteluratkaisuja.

Nykyinen etelä-pohjoissuuntainen pyöräilyn pääreitti kulkee Kirvuntiellä ja Muolaantiellä. Turvesuontiellä kulkee pyöräilyn itä-länsisuuntainen seutureitti. Erityisesti näillä reiteillä pyöräliikenteen sujuvuuteen panostetaan toimivilla suunnitelmaratkaisuilla. Kirvuntielle ja Muolaantielle on suunniteltu yksisuuntaiset 1,5 m leveät pyöräkaistat ajoradan molemmin puolin välille Kyyrölänkuja- Veteraanipolku. Pyöräkaistat on katualueen kapeuden vuoksi sijoitettu ajoradan tasoon. Turvesuontielle on suunniteltu kadun molemmille puolille erotetut jalankulku- ja pyörätiet. Turvesuontien ja Kirvuntien liittymässä sivusuunnille on varattu tilaa pyörätaskuille, ja pääsuunnalle pitkää käännöstä palveleva pyöräilijän odotustila. Kehä I:n varrella kulkee muiden hankkeiden yhteydessä baanaksi parannettava pyöräily-yhteys.

Heinjoenpolku, Jaakkimanpolku ja Veteraanipolku sekä alueen halki etelä-pohjoissuunnassa Vuokselantieltä Kurkijoentielle kulkeva puistoraitti on suunniteltu yhdistetyksi jalkakäytävä- ja pyörätieksi. Kurkijoentielle, Kaukolantielle, Räisäläntielle sekä Kirvuntielle Veteraanipolusta pohjoiseen on suunniteltu sekaliikenne, jossa pyöräily on ohjattu ajoradalle.

Kirvuntien nykyisten kadunvarsipysäköintipaikkojen määrää joudutaan vähentämään uusien pyöräkaistojen vaatiman tilantarpeen ja katualueen kapeuden vuoksi. Laajalahden päiväkodin kohdalle pyritään sijoittamaan muutama lyhytaikaista pysäköintiä palveleva saattopaikka.

Kurkijoentien ajorataa ja erotusaluetta on suunniteltu kavennettavaksi, jotta kadun ajonopeuksia saadaan hillittyä ja pohjoisreunalle järjestettyä tilaa uudelle linja-autopysäkille. Kurkijoentien pohjoisreunan uusi pysäkki korvaa Antreantien itäpäässä Raivaaja-aukiolla sijainneen pysäkin. Kurkijoentien uuden linja-autopysäkin yhteyteen on suunniteltu Kurkijoentien ylittävä suojatie, joka parantaa myös jalankulkuyhteyksiä kadun pohjoispuolisille kiinteistöille.

Alueen linja-autopysäkkijärjestelyjä parannetaan toimivan joukkoliikenteen turvaamiseksi. Linja-autopysäkkejä on suunniteltu uudelleen. Muolaantiellä Makslahdentien ja Vuokselantien liittymässä nykyiset pysäkit on suunniteltu korvattavaksi ajoratapysäkeillä, jotka pyritään sijoittamaan liikenneturvallisuussyistä riittävän kauas Muolaantien ylittävistä suojateistä. Kirvuntien pohjoispäähän keskeiselle paikalle ostoskeskuksen kohdalle on suunniteltu linja-autopysäkkipari. Kurkijoentien eteläreunassa kirjaston kohdalla nykyinen pysäkki parannetaan kahdelle bussille mitoitetuksi ajoratapysäkiksi. 

Basuppgifter

Avslutat: 31.7.2020

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

EI kevyen liikenteen väylää Turvesuontien pohjoisreunaan

Plats för profilbild

Petri Anttila
9. juni 2020 klockan 13.03.38

Luonnoksessa on Turvesuontien pohjoisreunaan lisätty kevyelle liikenteelle tarkoitettu uusi väylä, välille Ilmeentie - Kehä I. Tämä on täysin turha investointi koska eteläreunan väylän kapasiteetti riittää erinomaisen hyvin länsi-itä suuntaiselle seutuliikenteelle sekä paikalliselle liikenteelle nykyisen väyläverkoston kautta. Tätä paikallista verkostoa ollaan pyöräilyn osalta vielä parantamassa.

Toteutuessaan väylä tuhoaa mm. Ilmeentien ja Kirvuntien välisen vihervyöhykkeen ja muuttaa alueen maisemaa radikaalisti. Käytännössä koko puusto hävitettäisiin ja mm. Jaakkimantien suojeltavaksi suunniteltu omakotialue jäisi täysin vaille näkösuojaa. Suunnitelma pilaisi suojelusuunnitelmassa tunnistetut alueen erityispiirteet ja laskisi kiinteistöjen arvoa merkittävästi. Samalla Turvesuontien liikennemelu ja päästöhaitat kasvaisivat tonteilla.

Kevyen liikenteen väylän sijaan Turvesuontien pohjoisreunaan tulisi vihdoinkin toteuttaa riittävä melusuojaus.

Plats för profilbild

Artturi
9. juni 2020 klockan 13.49.45

Pyöräilyn ja jalankulun yhteys Turvesuontien pohjoispuolelle sekä riittävä meluntorjunta olisi toteutettavissa koskematta puistoalueeseen kaventamalla ja yhdistämällä nykyistä ajorataa sekä kevyenliikenteen väylää. Samalla ajonopeudet sekä melu pienenisivät.

Plats för profilbild

Ulla J.
9. juni 2020 klockan 20.48.43

Kevyen liikenteen väylä voi olla tarpeen, mikäli se tulee aikanaan jatkumaan Bredikselle saakka. Muussa tapauksessa en näe tälle välttämätöntä tarvetta.

Användarens profilbild - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
10. juni 2020 klockan 13.38.44

Artturi skrivet av:

Pyöräilyn ja jalankulun yhteys Turvesuontien pohjoispuolelle sekä riittävä meluntorjunta olisi toteutettavissa koskematta puistoalueeseen kaventamalla ja yhdistämällä nykyistä ajorataa sekä kevyenliikenteen väylää. Samalla ajonopeudet sekä melu pienenisivät.

Hei Artturi,
Juuri näin tässä esitetään toimittavan. Eli ratkaisut toteutetaan olemassa olevalla katualueella ja viheralueet säilyvät jatkossakin viheralueina. Näemme samoin, että tällä ratkaisulla on turvallisuutta ja viihtyisyyttä parantava vaikutus.

Plats för profilbild

Ville Kyytsönen
10. juni 2020 klockan 17.55.17

@NikoRiepponenEspoo skrivet av:

Hei Artturi,
Juuri näin tässä esitetään toimittavan. Eli ratkaisut toteutetaan olemassa olevalla katualueella ja viheralueet säilyvät jatkossakin viheralueina. Näemme samoin, että tällä ratkaisulla on turvallisuutta ja viihtyisyyttä parantava vaikutus.

Tämä kuulostaa hyvältä ratkaisulta.

Plats för profilbild

Solja Toivio
11. juni 2020 klockan 12.11.14

Olemme samaa mieltä Petri Anttilan esiin tuomista seikoista ja vastustamme uutta kevyen liikenteen väylää välille Kirvuntie-Ilmeentie Turvesuontien pohjoispuolelle. Olemassaoleva pyöräilyväylä eteläreunassa palvelee jo hyvin.

Lisäksi asutusten yhteydessä olevilla ns. luonnontilaisilla joutomailla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Turvesuontien ja Jaakkimantien omakotitonttien väliin jäävä metsäkaistale antaa elintilaa monenlaiselle eliöstölle.
Suunniteltu pyörätie tuhoaisi tämän elinympäristön

Solja ja Lauri Toivio

Användarens profilbild - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
16. juni 2020 klockan 10.12.33

Luonnoksessa esitetyt ratkaisut pystytään toteuttamaan nykyisellä katualueella tiivistämällä ja näkisimme niillä olevan turvallisuutta ja viihtyisyyttä parantavat vaikutukset (ajonopeuksien laskeminen ja melun väheneminen). Nykyiset viheralueet säilyvät voimassa olevan asemakaavan mukaisina. Luonnoksessa ehdotettu ratkaisu tukee Espoon pyöräilyverkoston kehittymistä ja on tarpeellinen mm. Turvesuon pohjoispuolen tiivistyessä. Kevyenliikenteen väylästä on tullut toiveita myös alueen asukkailta.

Plats för profilbild

Tapio
16. juni 2020 klockan 13.08.14

@NikoRiepponenEspoo skrivet av:

Luonnoksessa esitetyt ratkaisut pystytään toteuttamaan nykyisellä katualueella tiivistämällä ja näkisimme niillä olevan turvallisuutta ja viihtyisyyttä parantavat vaikutukset (ajonopeuksien laskeminen ja melun väheneminen). Nykyiset viheralueet säilyvät voimassa olevan asemakaavan mukaisina. Luonnoksessa ehdotettu ratkaisu tukee Espoon pyöräilyverkoston kehittymistä ja on tarpeellinen mm. Turvesuon pohjoispuolen tiivistyessä. Kevyenliikenteen väylästä on tullut toiveita myös alueen asukkailta.

Sellainen tarkentava kysymys, että säilyvätkö tien varressa olevat viheralueet/vihervyöhykkeet myös Turvesuontien toisessa päädyssä eli välillä Kehä 1 - Kirvuntie/Muolaantie? Eli pystytäänkö tälläkin välillä toteuttamaan uudistus nykyisellä katualueella? Ainakin puiden ja kasvuston säilyttäminen mahdollisimman runsaana olisi toivottavaa (monestakin syystä).

Användarens profilbild - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
22. juni 2020 klockan 10.06.04

Tapio skrivet av:

Sellainen tarkentava kysymys, että säilyvätkö tien varressa olevat viheralueet/vihervyöhykkeet myös Turvesuontien toisessa päädyssä eli välillä Kehä 1 - Kirvuntie/Muolaantie? Eli pystytäänkö tälläkin välillä toteuttamaan uudistus nykyisellä katualueella? Ainakin puiden ja kasvuston säilyttäminen mahdollisimman runsaana olisi toivottavaa (monestakin syystä).

Hei Tapio,
Näin olen ymmärtänyt, että kaikki esitetyt muutokset pystytään toteuttamaan asemakaavan mukaisilla katualueilla. On varmasti myös suunnittelutyöryhmän tavoitteena säästää mahdollisimman paljon olevaa kasvillisuutta ja puita. Käsittelemme näitä tänne keskustelualueella tulleita kysymyksiä tarkemmin suunnitteluryhmän kokouksessa ensi torstaina.

Asemakaavaan voit tutustua Espoon karttapalvelussa https://kartat.espoo.fi/ims ja siellä voi myös kätevästi tarkastella asemakaavaa esimerkiksi ilmakuvan päällä.

Plats för profilbild

Tapio
22. juni 2020 klockan 23.17.59

@NikoRiepponenEspoo skrivet av:

Hei Tapio,
Näin olen ymmärtänyt, että kaikki esitetyt muutokset pystytään toteuttamaan asemakaavan mukaisilla katualueilla. On varmasti myös suunnittelutyöryhmän tavoitteena säästää mahdollisimman paljon olevaa kasvillisuutta ja puita. Käsittelemme näitä tänne keskustelualueella tulleita kysymyksiä tarkemmin suunnitteluryhmän kokouksessa ensi torstaina.

Asemakaavaan voit tutustua Espoon karttapalvelussa https://kartat.espoo.fi/ims ja siellä voi myös kätevästi tarkastella asemakaavaa esimerkiksi ilmakuvan päällä.

Kiitos lisätiedoista. Mainitsit, että muutokset pystytään toteuttamaan asemakaavan mukaisilla katualueilla. Jos tulkitsen karttapalvelun ilmakuvaa ja asemakaavaa oikein, tämänhetkiset olevat viheralueet ovat todellisuudessa laajemmat kuin asemakaavaan merkityt viheralueet.

Tarkoittaako tämä siis sitä, että olevia viheralueita supistetaan vastaamaan asemakaavan mukaisia viheralueita? Vai että olevat (laajemmat) viheralueet pystytään säilyttämään? Asemakaavan mukaiset viheralueet ovat kyllä paikoitellen varsin kapeat, eli olisi hyvä, jos nykyiset olevat säilyisivät.

Plats för profilbild

@Annika_Myrsky
30. juni 2020 klockan 12.36.36

Hei Tapio,
Tällä hetkellä ei ole tiedossa massiivia muutoksia olevaan puustoon tai viheralueisiin. Yleissuunnitteluvaiheessa ei pystytä vielä ottamaan kantaa yksittäisten puiden kohtaloon. Suunnitelmien tarkentuessa päästään tarkastelemaan muutosten vaikutuksia myös jokaisen puun kohdalla erikseen. Jokainen puu on myös kaupungille monesta syystä arvokas ja puut pyritään aina säästämään.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Plats för profilbild

Hiski
25. juli 2020 klockan 14.38.30

Pyörätie/jalankulkutie täysin turha rahan tuhlausta. Voisi käyttää eteläpuolen levittämiseen noin 0,5 tai 1 m. Ajonopeus liikenneympyrästä Mankkaan suunnasta 40. Täysin turha satametriä 60.

Plats för profilbild

TK
25. juli 2020 klockan 17.28.06

Tapio skrivet av:

Kiitos lisätiedoista. Mainitsit, että muutokset pystytään toteuttamaan asemakaavan mukaisilla katualueilla. Jos tulkitsen karttapalvelun ilmakuvaa ja asemakaavaa oikein, tämänhetkiset olevat viheralueet ovat todellisuudessa laajemmat kuin asemakaavaan merkityt viheralueet.

Tarkoittaako tämä siis sitä, että olevia viheralueita supistetaan vastaamaan asemakaavan mukaisia viheralueita? Vai että olevat (laajemmat) viheralueet pystytään säilyttämään? Asemakaavan mukaiset viheralueet ovat kyllä paikoitellen varsin kapeat, eli olisi hyvä, jos nykyiset olevat säilyisivät.

päivitettyjen poikkileikkausten (tiedostoissa, nykyinen poikkileikkaus lisätty ihan kunkin leikkauksen alapuolelle) perusteella nykyisiä reuna-alueita, jotka useimmat meistä taitaa mieltää viheralueeksi on kaventumassa, erityisesti turvesuontien eteläpuolella mutta myös pohjoissa jonkin verran. todennäköisesti tien rakennekeeosten luiskaaminen vaatii puuston kaatamista ja maansiirtotöitä