Gå till innehållet

Suunnitelmaluonnokset Veturitallinrannan aukiosta ja Virranpuiston ympäristöstä ovat nyt nähtävillä, kerro mielipiteesi suunnitelmista!

Pratbubbla 10
Diskussion | Iisalmen kaupunki
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 23.9.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Otamme tässä tekstissä kantaa erityisesti Veturitallinrannan alueen näkökulmasta

Plats för profilbild

As Oy Iisalmen Resiinaranta
21. september 2020 klockan 10.52.49

Veturitallinrannan ja Virranpuiston upeat alueet lähellä vesistöä ja luontoa sekä kaupungin keskustan palveluita ovat Iisalmen kaupungille arvokas asia. Niille jo rakentunut ja jatkossa vielä lisääntyvä laadukas asuntotarjonta vastaa monenlaisten asukkaiden toiveisiin ja siten mitä todennäköisimmin toimii osaltaan vetovoimatekijänä Iisalmeen kipeästi kaivattujen uusien asukkaiden ja paluumuuttajien houkuttelussa.

Sopivat tontit, niille sijoittuva kiinnostava asuntotarjonta ja luontaisesti upea alue yksinään eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös Veturitallinrannan alueen saattamista infran ja ympäristön osalta sellaiselle tasolle, että se mahdollistaa toimivan, turvallisen ja viihtyisän alueella asumisen sekä tarjoaa virikkeitä niin nuorille kuin vanhemmillekin kaupunkilaisille. Näin ollen nyt julkaistu ympäristösuunnitelma on Iisalmen uusimman asuinalueen kehittämisen näkökulmasta paitsi erittäin tarpeellinen, myös selvästi onnistunut.

Suunnitelma sisältää kaivattuja asioita alueen siistimisen ja selkeyttämisen kannalta, sillä nykyisellään se on hieman ryteikköinen ja asumisviihtyvyydeltään parannusta kaipaava. Suunnitelmaan sisältyvä aukio monine eri toimintoineen muuttaa tilannetta merkittävästi; se luo alueelle selkeän asuinalueen identiteetin, lisää lähiliikuntamahdollisuuksia kaikille ja yhdessä ranta-alueen muokkaamisen kanssa mahdollistaa monipuolisen vapaa-ajan vieton alueella. Erilaiset toiminnalliseen liikkumiseen kannustavat ratkaisut ja kuntoportaat tuovat todistettuja hyötyjä niin ihmisille itselleen kuin kaupungillekin.

Erityistä kiitosta on osoitettava myös ranta-alueelle suunniteltuihin kokonaisuuksiin. Hyvänkokoinen laituri on kaivattu asia vesillä liikkujien, mutta varmasti myös uimareiden taholta; tällä puolella Iisalmen keskusta-aluetta kun on toistaiseksi hyvin vähän kunnollisia uimapaikkoja. Laituri ja sen tuntumaan sijoittuvat puiset istuskeluportaat loisivat viihtyisän alueen nauttia Iisalmen upeasta ja niin lähellä olevasta luonnosta.

On myös huomioitava, että Veturitallinrannan alue toimii kevyen liikenteen osalta yllättävänkin tärkeänä ja jo nykyisellään paljon käytettynä väylänä. Siten alueen kehittäminen ja selkeyttäminen edistää myös koulu-, opiskelu- ja työmatkojen toteuttamista jalan tai pyöräillen ja siten lisää kaupunkilaisten hyvinvointia. Erityisesti pyöräilyä ajatellen onkin tärkeää varmistaa turvallisuus niin pyöräilijöiden kuin muiden alueen käyttäjien näkökulmasta, kun suunnitelmaa toivottavasti lähitulevaisuudessa toteutetaan. Paloisjärvenraitin viereen suunniteltu oleskelu- ja liikunta-alue on toteutettava siten, ettei vieressä kulkeva joskus kovavauhtinenkin pyöräliikenne vaaranna muita ja toisinpäin.

Lisäksi on yhtä tärkeää huomioida Veturitallinkadun autoliikenne kaikkien käyttäjien turvallisuutta ajatellen; kadulta on liittymät kiinteistöjen pihoihin aivan suunniteltujen alueiden ja nykyisen kevyen liikenteen väylän läheisyydessä. Niinpä erityisesti alueen rinnemäisyyden ja korkeuserot huomioon ottaen on pystyttävä varmistamaan riittävät näkemämahdollisuudet, turvalliset väylät ja riittävä valaistus kaikkiin suuntiin kaikkina vuodenaikoina.

Kokonaisuudessaan näemme tämän ympäristösuunnitelman kautta toteutettavan Veturitallinrannan alueen kehittämisen erittäin kannatettavana ja toteuttamiskelpoisena – niin meidän tällä alueella asuvien kuin kaikkien muidenkin iisalmelaisten ja Iisalmen kaupungin kannalta. Alueen siistiytyessä ja monipuolistuessa näkisimme lisäksi myös, että Iisalmen kaupungin olisi hyödyllistä siistiä Paloisjärven raitin vierustaa etelään päin nykyisen suunnitelualueen rajan ylikin. Näin avattaisiin kaupunkimme kauneimpiin lukeutuvaa ulkoilureittiä ja maisemaa paitsi siellä liikkujille, myös ratapihalta katseleville raiteilla matkustajille, kenties tuleville iisalmelaisille.

#byiisalmi-tunnelmissa, As Oy Iisalmen Resiinarannan hallitus