Gå till innehållet

Du kan diskutera och fråga om detaljplan för Östra Tasträsket

Pratbubbla 96
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Vedätyksen makua

Plats för profilbild

Tuulikki
15. november 2020 klockan 22.25.03

Kaavaluonnosten luulisi palvelevan kuntaa. Nyt esim. Taasjärventien koulun puoleisille tonteille, jotka jäävät Pähkinärinteen kerrostalojen kainaloon, ei saisi rakentaa mitään. Mitä tämä tällainen on ja mitä tällä ajetaan takaa? Estetään rakentaminen = estetään kehitys ja pakotetaan tonttien omistajat näännytystaistelulla siihen, että kaikki rapistuu. Sitten pakkolunastetaan pilkkahintaan virkistysalueeksi? Itä-Taasjärvi visio 2030?

Plats för profilbild

@PietaKupiainen
27. november 2020 klockan 17.51.23

Kaavaluonnoksessa on osoitettu jokaiselle tontille rakennusoikeutta, jolle se vain on ollut mahdollista. Myös suunnittelualueen eteläosaan Pähkinälehdon läheisyydessä sijaitseville tonteille on osoitettu rakennusoikeutta. Kaikille tonteille on mahdollista rakentaa omakotitalo tai korjata/laajentaa olemassa olevaa rakennusta. Kuten olen aiemmissa vastauksissani todennut, alimman rakennusoikeuden nostoa suunnilleen 130 m2 tarkastellaan ehdotusvaiheessa.

Rantavyöhykkeen tonttien rakennusoikeuden määrä tullaan päättämään kaavaehdotusvaiheessa, Porvoon museon (maakuntamuseo) lausunnon perusteella. Rakennusoikeutta myönnetään niin paljon kuin se on ympäristön asettamien reunaehtojen (maisema-arvot, luontoarvot, rakennettavuus, korkeuskäyrät) rajoissa mahdollista.

Tarkempi vastaus ei tässä ole mahdollinen, sillä en tiedä mistä kiinteistöstä on kysymys. Voit ottaa minuun tai Jarkko Lyytiseen suoraan yhteyttä sähköpostilla tai jättää virallisen mielipiteen kunnan kirjaamoon, jolloin siihen laaditaan vastine ehdotusvaiheessa.