Gå till innehållet

Du kan diskutera och fråga om detaljplan för Östra Tasträsket

Pratbubbla 96
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Vanhat materiaalit lausuttavana ja karttakyselyssä

Plats för profilbild

Virastopäällikkö
16. november 2020 klockan 13.01.45

Karttakyselyn kartassa ei näy Pähkinärinteen alueen nykytilaa. Kartta on vanha, vuosien takainen ja esittää aluetta sen jossain aikaisemmassa kehitysvaiheessa. Lausuttava alue ja mm. Pähkinärinteen kerrostaloalue ja Sipoonlahden koulun alue ovat läheisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Jotta nyt karttakyselyn alla oleva alue olisi oikeassa ja asianmukaisessa asiayhteydessä, olisi karttakyselyyn mitä pikimmin asetettava uusi päivitetty kartta.

Millä aikataululla kunta korjaa lausuttavan kartan ajantasalle?

Plats för profilbild

@PietaKupiainen
21. november 2020 klockan 19.23.18

Hei, kiitos hyvästä huomiosta. Olet oikeassa, että karttakyselyn pohjakartta on vanhentunut Pähkinärinteen osalta. Kaavoitettavan alueen osalta se on kuitenkin ajantasainen. Pohjakarttaa ei ole valitettavasti mahdollista muuttaa karttakyselyyn kesken kyselyn. Pohjakartta päivitetään kaavaehdotukseen.

Plats för profilbild

kysymys
23. november 2020 klockan 14.06.38

@PietaKupiainen skrivet av:

Hei, kiitos hyvästä huomiosta. Olet oikeassa, että karttakyselyn pohjakartta on vanhentunut Pähkinärinteen osalta. Kaavoitettavan alueen osalta se on kuitenkin ajantasainen. Pohjakarttaa ei ole valitettavasti mahdollista muuttaa karttakyselyyn kesken kyselyn. Pohjakartta päivitetään kaavaehdotukseen.

Kuinka paljon asukkaita tälle Pähkinärinteen alueelle arvioidaan tulevan sitten.kun se on valmis? Sillä on merkitystä vieressä olevalle alueelle.

Plats för profilbild

Unohdetaan vaan ihmiset
27. november 2020 klockan 11.24.51

Kaavoituksessa kunta voi päättää mille antaa painoarvon ja mille ei. Laki antaa puitteet tälle. Selvityksiä voi tilata myös uusia eri tahoilta. Tämä kaavoitusehdotus voisi palata pöydälle.

Luonnonrauhan keskellä olevaa idylliä ei mm. Pähkinälehdon kerrostalojen rakentamisen jälkeen enään ole. Tässä pitäisi katsoa kokonaisuutta.

Tonttien pilkkominen ja rakennusoikeuden antaminen vastaisi alueella jo olevien ihmisten tarpeita. Kaavoitusehdotus keskittyy nähdäksemme uusiin tontteihin.

Plats för profilbild

@PietaKupiainen
27. november 2020 klockan 18.06.36

kysymys skrivet av:

Kuinka paljon asukkaita tälle Pähkinärinteen alueelle arvioidaan tulevan sitten.kun se on valmis? Sillä on merkitystä vieressä olevalle alueelle.

Pähkinälehdon ja Pähkinälehdon laajennusosan asemakaava-alueille on arvioitu rakentuvan asuntoja noin 1900 asukkaalle yhteensä. Alueesta rakentuu tiivis yhtenäinen kerrostaloalue.

Plats för profilbild

@PietaKupiainen
27. november 2020 klockan 18.27.43

Unohdetaan vaan ihmiset skrivet av:

Kaavoituksessa kunta voi päättää mille antaa painoarvon ja mille ei. Laki antaa puitteet tälle. Selvityksiä voi tilata myös uusia eri tahoilta. Tämä kaavoitusehdotus voisi palata pöydälle.

Luonnonrauhan keskellä olevaa idylliä ei mm. Pähkinälehdon kerrostalojen rakentamisen jälkeen enään ole. Tässä pitäisi katsoa kokonaisuutta.

Tonttien pilkkominen ja rakennusoikeuden antaminen vastaisi alueella jo olevien ihmisten tarpeita. Kaavoitusehdotus keskittyy nähdäksemme uusiin tontteihin.

Kiitos kommentista! Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa kaavoitusta, ja veloittaa asemakaavan yhteydessä laatimaan riittävät selvitykset rakennetusta kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja muinaismuistoista kaavoituksen lähtökohdiksi (MRL 9 §). Kaavaa laadittaessa arvioidaan sen vaikutukset säilyttämiseen ja suojeluun sekä kaava-alueen rakennusperinnön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Alueen arvokkaita ominaispiirteitä kehittävä kaava vahvistaa paikan ainutkertaisuutta ja identiteettiä sekä vähentää alueiden samanlaistumista.

Kaavoittaja ei siis itse päätä mille seikoille annetaan kaavoituksessa painoarvoa, vaan laki sanelee huomioitavat asiat. Lisäksi esimerkiksi ELY-keskus ja Porvoon museo (maakuntamuseo) antavat lausuntonsa kaavaluonnoksesta, joiden mukaan aluetta kehitetään. Kaavoittajan on myös huomioitava ylemmät kaavatasot. Sibbesborgin osayleiskaavassa, joka on juuri valmisteilla, Taasjärven itäpuolen alue on merkitty osittain nykyisellään säilytettäväksi alueeksi.

Taasjärven ympärillä oleva alue on mainittu jo vuonna 2006 laaditussa koko kunnan kulttuuriympäristöselvityksessä, ja merkitty kulttuuriympäristöaluekohteeksi 419-1, jolla on rakennushistorialliset, kulttuurihistorialliset ja ympäristölliset arvot, ja jonka säilyneisyys on osaksi muuttunut. Arvoluokitus on selvityksen yleisten kriteereiden mukaan 2. Arvon perustana on seuraava luonnehdinta: ”Loma-asuntoalue, joka on suomalaisittain varhainen ja kylämäisyydessään hieman poikkeuksellinen esimerkki kesämökkikulttuurista. Puutarhamainen lähiympäristö. ”

Selvityksessä todetaan myös näin: ”Arvokkaiksi luokiteltujen yksittäisten kohteiden lisäksi selvitysalueen kylämäiseksi muotoutunut loma-asutus on kokonaisuudessaan kulttuurihistoriallisesti arvokas, kuten on todettu Sipoon rakennus- ja kulttuuriympäristöselvityksessä 2006. Alueesta on edellä kuvatuista historiallisista syistä muotoutunut omaleimainen ja melko poikkeuksellinen.”

Taasjärven itäpuolen alue muuttuu omakotitaloalueeksi, ja jokaiselle tontille on mahdollista rakentaa omakotitalo tai korjata olemassaolevaa rakennusta. Saadun palautteen peruteella ehdotusvaiheessa tarkastellaan alimman rakennusoikeuden nostoa suunnilleen 130 m2 per tontti tai jopa enemmän, jos se on jossakin alueen osassa mahdollista, huomioiden edellämainitut seikat. Tonttien arvo tulee nousemaan asemakaavan myötä.

Uudet tontit on luonnoksessa sijoitettu uuden kokoojakadun varrelle tiiviisti, koska se on strategisesti järkevä sijainti, ja jotta kaavatalous saadaan kannattavaksi.

Tämä kaavaluonnos palaa pöydälle, jossa siitä muotoillaan saadun palautteen ja lausuntojen perusteella kaavaehdotus.

Mukavaa syksyn jatkoa!