Gå till innehållet

Du kan diskutera och fråga om detaljplan för Östra Tasträsket

Pratbubbla 96
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Ihmettelen

Plats för profilbild

Arvo
24. november 2020 klockan 23.32.09

Taasjärven rantatontin omistajana ihmettelen ettei kaavaehdotuksessa tullut edelleenkään tarkkaa rakennusoikeuslukua kaikille yksityisten omistamille tonteille joille ei ole saanut rakentaa mitään viiteenkymmeneen vuoteen ja vaikka viereiselle pähkinälehdon alueella rakennetaan jatkuvasti ja juuri tonttini lähelle isoa vuokrataloa. Taasjärven alueelle halutaan vain puurakennuksia vaikka viereisen pähkinälehdon kaikki näkemäni rakennukset on betonista. Ihmettelen miksi, kummatkin omistamani tonttini on merkitty ranta-alueeksi vaikka vain alempi tontti on kiinni järvessä eikö ranta-aluetta voi määritellä metreissä eikä peräkkäisinä tontteina.

Plats för profilbild

@PietaKupiainen
30. november 2020 klockan 18.46.26

Hei, kiitos kommentistasi. En tiedä mikä kiinteistö on kyseessä, joten en voi antaa tyhjentävää vastausta. Voin kuitenkin kommentoida asiaa yleisellä tasolla.

Rantavyöhykkeen rakentamisoikeuden suuruudesta päätetään kaavaehdotusvaiheessa. Todennäköisesti myös rantavyöhykkeelle osoitetaan lisärakentamisoikeutta kaavaehdotuksessa. Olemme kaavoituksessa halunneet selvittää maisemalliset ja rakennushistorialliset arvot perinpohjaisesti, ettei mitään arvokasta menetetä ikuisiksi ajoiksi (kuten monia hienoja puutaloalueita on Suomessa tuhottu). Porvoon museo (maakuntamuseo) antaa lausuntonsa kaavaluonnoksesta, ja se toimii ohjenuorana sille, mitä alueella on suojeltava. Kaavoituksessa meidän on huomioitava eri viranomaistahojen lausunnot, sekä Maankäyttö- ja rakennuslaki, joka velvoittaa selvittämään suojeluarvot. Suosittelen tutustumaan Kaavoittajan vastaus-kommenttiini, joka löytyy tämän sivun vasemmasta yläreunasta. Siinä olen avannut suojeluarvojen selvittämisen taustaa.

Ehdotusvaiheessa tulemme tarkastelemaan alimman rakennusoikeuden nostoa noin 130 m2 per tontti. Nostamme sitä myös korkeammaksi, jos se on Porvoon museon ja ELY-keskuksen lausuntojen, sekä ympäristön reunaehtojen perusteella mahdollista. Tavoitteena on luoda mahdollisimman viihtyisää elinympäristöä ja mahdollistaa omakotiasuminen alueella.