Gå till innehållet

Du kan diskutera och fråga om detaljplan för Östra Tasträsket

Pratbubbla 96
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Rantatonttien rakennusten laajentaminen 120m2 asti

Plats för profilbild

Nimetön
25. november 2020 klockan 17.28.42

Infotilaisuudessa kesällä oli puhetta, että rantatonttien rakennuksia saa laajentaa 120m2 asti. Tätä en tietoa en löytänyt ehdotuksista. Mihin se on kadonnut? Ei ole mitään järkeä liittää kylmiä kevyesti rakennettuja kesämökkejä kunnallistekniikkaan jos rakennuksia ei voi laajentaa ja modernisoida.

Plats för profilbild

@PietaKupiainen
30. november 2020 klockan 19.23.43

Kiitos kysymyksestäsi! Kesällä arvioimme rantatonttien rakennusoikeudeksi noin 120 m2 per tontti. Päätöstä asiassa ei ole vielä tehty, vaan se on tässä luonnosvaiheessa vielä auki.

Rantavyöhykkeen rakentamisoikeuden suuruudesta päätetään kaavaehdotusvaiheessa. Todennäköisesti myös rantavyöhykkeelle osoitetaan lisärakentamisoikeutta kaavaehdotuksessa. Olemme kaavoituksessa halunneet selvittää maisemalliset ja rakennushistorialliset arvot perinpohjaisesti, ettei mitään arvokasta menetetä ikuisiksi ajoiksi (kuten monia hienoja puutaloalueita on Suomessa tuhottu). Porvoon museo (maakuntamuseo) antaa lausuntonsa kaavaluonnoksesta, ja se toimii ohjenuorana sille, mitä alueella on suojeltava, ja paljonko sinne voi rakentaa. Kaavoituksessa meidän on huomioitava eri viranomaistahojen lausunnot, sekä Maankäyttö- ja rakennuslaki, joka velvoittaa selvittämään suojeluarvot.

Suosittelen tutustumaan Kaavoittajan vastaus-kommenttiini, joka löytyy tämän sivun vasemmasta yläreunasta. Siinä olen avannut suojeluarvojen selvittämisen taustaa.

Ehdotusvaiheessa tulemme tarkastelemaan alimman rakennusoikeuden nostoa noin 130 m2 per tontti. Nostamme sitä myös korkeammaksi, jos se on Porvoon museon ja ELY-keskuksen lausuntojen, sekä ympäristön reunaehtojen perusteella mahdollista. Tavoitteena on luoda mahdollisimman viihtyisää elinympäristöä ja mahdollistaa omakotiasuminen alueella.