Gå till innehållet

Du kan diskutera och fråga om detaljplan för Östra Tasträsket

Pratbubbla 96
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Asukkaita kohdeltava tasapuolisesti

Plats för profilbild

S. R.
29. november 2020 klockan 18.41.47

Viereen ollaan rakennettu ja kaavoitettu tuhansien ihmisten kerrostaloalue sillä välin, kun tätä kaavaa on pidetty auki. Kunnan tulisi kohdella asukkaitaan tasapuolisesti. Ei ole oikein, että kerrostaloasukkaille voidaan rakentaa virkistysreittejä vuosikymmeniä alueella asuneiden kustannuksella, samalla kun nykyisiltä asukkailta evätään oikeus laajentaa kotiaan oman perheen tarpeiden mukaan.


Plats för profilbild

@PietaKupiainen
17. december 2020 klockan 16.22.22

Kiitos huomiostasi. Kaavojen priorisointi on poliittinen kysymys, ja poliitikot päättävät niiden laatimisjärjestyksen. Pähkinälehdon kaavaa on pidetty kiireellisempänä, sillä se on tuonut Sipooseen paljon uusia asuntoja ja asukkaita.

Alueen virkistysreitit palvelevat kaikkia Söderkullan asukkaita. Alueen suunnittelun lähtökohtina toimivat MRL:n 24 §:n mukaisessa tarkoituksessa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden mukaan on huolehdittava virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä, sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. Söderkullan asukkaat ovat toivoneet Taasjärven ympäri kiertävää ulkoilureittiä jo kauan, ja se täydentää Söderkullan upeaa ulkoilureittiverkostoa erinomaisesti, kunhan sille kaavaehdotuksessa löydetään sopiva sijainti alueen läpi.

Taasjärven itäpuolen asemakaava mahdollistaa alueen kiinteistöjen jatkokehittämisen osoittamalla lisärakentamisoikeutta tonteille, niin paljon kuin se on ympäristön reunaehtojen rajoissa mahdollista. Tutkimme ehdotusvaiheessa alimman rakennusoikeuden nostoa suunnilleen 130 m2 per tontti, tai korkeammaksi. Tämä mahdollistaa joko uuden omakotitalon rakentamisen tai olemassa olevan mökin/asunnon laajentamisen.