Gå till innehållet

Terijoentien katusuunnitelmaluonnosten kommentointi

Pratbubbla 38
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista mainontaa.

Basuppgifter

Avslutat: 9.12.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Tulevien jalkakäytävän kunnossapitovelvoite

Plats för profilbild

Asukas
30. november 2020 klockan 15.49.41

Mitä kunnossapitovelvoitteesta on suunnitelmaan kirjattu: eihän jalkakäytävän kunnossapitovelvoite tule niille taloyhtiöille/ asukkaille joiden puolelle jalkakäytävät rakennetaan?

Plats för profilbild

@MarjaLindroosEspoo
1. december 2020 klockan 10.32.58

Kun katu on valmis, se luovutetaan yleiseen käyttöön kadunpitopäätöksellä. Päätös lähetetään kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tiedoksi.

Yleiseen käyttöön luovutetun kadun varrella olevan tontin omistaja tai vuokraaja on velvollinen huolehtimaan tonttinsa kohdalla olevan katuosuuden puhtaanapidosta. Espoossa kaupunki huolehtii mahdollisen jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Tämän tontinomistajalle lain mukaan kuuluvan velvollisuuden siirtämisestä kaupungille tehdään erillinen päätös.

Kaupungin suorittama jalkakäytävien talvikunnossapito sisältää:
• lumen aurauksen
• hiekoituksen ja hiekoitushiekan poiston
• lumen ja polanteen poiston, milloin liikenneturvallisuus tai kunnossapito sitä edellyttää.

Tontinomistajan tehtäviä ovat puolestaan:
• tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poisto ja tontille johtavan kulkutien hoito
• jalkakäytävien viereisen katuojan ja sadevesikourun pitämisen lumettomana ja jäättömänä
• muu lumen ja hiekan poiston.

Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Puhtaanapito käsittää mm. roskien, lehtien ja irtonaisten esineiden poistamisen katualueelta. Jos katualueella on istutus, ei istutusaluetta lueta kuuluvaksi siihen alueeseen, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana. Tontinomistajalle kuuluu myös roskien poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella, kuitenkin enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Muilta osin kaupunki huolehtii katujen kunnossapidosta ja puhtaanapidosta. Se tarkoittaa mm. päällysteen ja reunakivien korjaamista, ajoratojen harjausta, aurausta ja hiekoittamista. Myös kadun istutuksista, katukalusteista ja liikennemerkeistä huolehtii kaupunki.