Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ett projekt på vacklande grund

Plats för profilbild

@Pirjo_a
9. februari 2021 klockan 16.00.36

Hela det här projektet är vilar på en gungfly av ohållbara argument. Det finns knappast någon juridiskt bindande grund som skulle tvinga Sibbo att offra Nickby gårds unika rekreationsområde till förmån för en förhoppning om ett framtida tåg, varken i Sibbo fullmäktiges strategi för 2018-2021 eller i MAL.

Syftet med MAL är förbättra ett samhälles funktionalitet, konkurrenskraft och en balanserad utveckling. Exempelvis anges uttryckligen att kollektivtrafiken skall vara ett hållbart och användarorienterat alternativ för invånarna (alla invånare, inte endast dem som bor på framtida järnvägsstationer), att restiderna skall bli kortare mellan de städer folk pendlar emellan (i det här fallet betyder detta Nickby och Helsingfors, inte Nickby och Kervo) och att man i planläggningen skall säkerställa tillgången till goda förhållanden för närrekreation. Det faktum att Nickby- Kervo banan finns med som prioritet kan ses som en målsättning på sikt. Inkluderingen av den här meningen i avtalet innebär dock inte att avtalets målsättningar och innehåll totalt skall förbises i andra avseenden. Det är fortfarande möjligt att bygga ut Tallmo och andra områden i anslutning till banan, och att fortsätta inkludera möjligheten till spårtrafik som prioritet på sikt, om konsekvensbedömningar visar sig stödja detta alternativ.

Det faktum att fullmäktige när de tillträdde år 2017 under interna seminarier utarbetade en strategi med målsättningar, där en outredd tågprioritet (direkt nytta (i motsats till antaganden om förbättrad service på sikt), konsekvenser, kostnader) smög sig in innebär inte att just den prioriteten skall ges företräde framom alla andra målsättningar och hänsynstaganden. Enligt huvudmålet i strategin “skall kommunen främja invånarnas välbefinnande och trygghet”. Dessutom anger man att “Då kommunen växer värnar vi inom planläggning och byggande om naturvärdena och närheten till naturen i alla områden.” Man anger också att “Ekologisk hållbarhet och klimatansvar är viktiga då Sibbo växer och utvecklas” och att “Naturvärdena och den närliggande naturen är en hederssak för oss.” Låt det vara det då också.

I praktiken finns inga som helst möjligheter att rädda områdets rekreationsvärde, om NG8 förverkligas. Det är fullständigt irrelevant om garagetaken på bilderna är täckta av gräs, om husens innergårdar är gröna eller om man kan skida direkt under höghusfönstren.

Planeringen borde i den här utformningen helt stoppas, och området borde reserveras för rekreation med allt vad detta innebär. I praktiken vilar projektet i de förtroendevaldas händer.

Förhoppningsvis kan planerarna istället förverkliga sina visioner om en trivsam småstad på en annan plats som bättre lämpar sig för byggande (t.ex. kommunens ägor vid Oljevägen), där en direktförbindelse med buss till Helsingfors skulle räcka 40 minuter, och där MAL:s målsättningar och tillväxtkrav enkelt kunde uppfyllas utan man totalt raserar nuvarande invånares trivsel och välmående.

Då kan fullmäktige kanske leva upp till sin primära vision i strategin där “Sibbo är en grön oas intill huvudstadsregionen, som erbjuder en boende- och fritidsmiljö som skapar samhörighet och tryggar förutsättningar för framgångsrikt företagande.”

Plats för profilbild

@masy
9. februari 2021 klockan 19.31.58

Hyvä kannanotto.

MAL-sopimuksessa 2016-2019, jonka löysin verkosta, asuntotuotannossa on kunnille sovittuja tavoitteita.
Tavoitehan ei ole määräys ja pakkoasia.
Uudemmassakin sopimuksessa on varmasti samanlaisia tavoitteita.

Sipoon asukasluvun kasvu voidaan saavuttaa myös kaavoittamalla muitakin alueita eikä väen väkisin yritettävä ahtaa Kartanon nykyiselle ulkoilualueelle 3000 asukasta.
Milloin ja kenen toimesta on tehty päätös, että Nikkilän asukasmäärän lisäys tehdään pohjoista vaihtoehtoa eli Kartanon aluetta painottaen?
Kaavarunko KR3:ssa on liitteenä 5 liikenneverkkovaihtoehtojen arviointi, jossa on arvioitu Nikkilän eri alueille painottuvan asemakaavoituksen vaikutuksia. Siinä on kolme eri vaihtoehtoa, joissa asukasluvun lisäys on sama.