Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Degerbergin virkistysalue

Plats för profilbild

@ml13621
10. februari 2021 klockan 9.44.02

Kaavakartassa Degerbergin alueelle on suunniteltu virkistysmetsä ulkoilureitteineen. Alueella on metsästetty sekä suur- että pienriistaa yli 80 vuoden ajan. Virallisen ulkoilualueen muodostaminen Degerbergiin saattaa muodostaa turvallisuusriskin tai alueella ei voi ehkä metsästää ollenkaan, jonka seurauksena pitkäaikaiset perinteet tulevat päätökseen. Miten aiotte sovittaa yhteen metsästysharrastuksen jatkumisen Nikkilän alueilla ja toisaalta tarjota kuntalaisille virkistysmetsiä?

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
10. februari 2021 klockan 11.16.50

Juuri tästä syystä kysytään asukkaiden kommentteja kaavoista, jotta mahdollisesti huomaamatta jäänyt tieto saadaan selville. Lisäämme metsästysasian selvitettäviin asioihin.