Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

NG8 och Planstom

Plats för profilbild

@Möller
11. februari 2021 klockan 13.41.31

Följande kommentarer till NG8:
- Det är oakseptabelt att byggande inte utgår ifrån eksisterande bebyggelse. Ny förstörs kultur landskabet och den nuvarande bebyggelsen längs Gamla Byvägen blir kvar som en anakronisme, inte som en levande del av byn.
- Planen är på tok för stor!. Den bör delas i mindre enheter. Det ger ingen mening nu att slå fast vad byggnads behovet är on 10-15 år, med andra ord borde man planera egnahems/radhus tomter i för bindelse med eksisterande bebyggelse nu, och sen planera för evt. hög hus i ett senare skede. Om alt planeras nu, gör man höghusen kvalitets krav (utformning, material mm) enligt vad man tror att man nu kan få sålt idag. Detta är inte nödvändigtvis situationen om 10 år.
- Nuvarande friluft områden måste skyddas! Bygg mindre parker så att det bebygda området kan komprimeras.

Angående plan stommen bör det bostad område som är planerat längs Borgnäsvägen flyttas så att det blir en utvidgning av eksisterande bebyggelse. Man borde även fundera lite mera över om man verkligen behöver så mycket skyddat område längs Albäcken. Skulle vara bättre att konsentrera "höghus" närmare stationen.