Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Virkistysalue

Plats för profilbild

@Leikku
11. februari 2021 klockan 16.22.56

Toivoisin, että nykyinen ja toimiva virkistysalue säilyisi. Se on ainoa rauhallinen liikunta- ja luontoalue lähellä keskustaa.
Melkein kuin keskuspuisto, mutta pienemmässä mittakaavassa. Alue on tarpeellinen lähiliikuntapaikka, jolle pääsee ilman autoa vaikka päivittäin Nikkilän keskustan Suursuon , Kartanon ja Martinkylän suunnasta. Myös koulut ja päiväkodit käyttävät ao. virkistysreittiä.
Terveyden kannalta metsä ja luonto ovat tärkeitä kaikenikäisille .