Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Laaksosuontien itäpuolen suunnittelu/ KR3

Plats för profilbild

@BeWe
13. februari 2021 klockan 11.20.01

Kuinka vielä tänä päivänä ja tällä vuosituhannella on mahdollista aloittaa kaavoitukset ja suunnittelut
kysymättä yhtään mitään maanomistajilta?
Suunnitelmat tehdään kaikessa hiljaisuudessa ja tuodaan sitten viime hetkessä nähtäville eikä vielä tässäkään vaiheessa ole oltu yhteydessä maanomistajiin, joita suunnitelma koskee.

Olisiko käynyt niin, että tämän alueen maanomistajat joutuvat nyt sijaiskärsijöiksi Kartanon alueen ulkoilualueiden jäädessä osittain uuden asuinalueen alle? Hätäratkaisuksi on siirretty viher-/ virkistysalueet leikki-/ pelikenttineen, sekä ulkoilureitteineen Laaksosuontien itäpuolelle neuvottelematta ensin maanomistajien kanssa.

Ymmärrän, että tämä suunnitelma näyttää kuntalaisten silmissä (jotka nyt ovat pahoillaan Kartanon virkistysalueen supistuessa) siltä, että kyllä te kaavoittajat/ virkamiehet olette ottaneet virkistysalueet huomioon.
Näin suunnitellen me maanomistajat tulemme olemaan tämän jutun ”pahiksia”, kun emme haluakaan pelikenttiä, ulkoilureittejä ym. omille maa-alueille ja takapihoille.

Tällä tavalla suunniteltaessa asiat pitkittyvät, kaikkien kallista aikaa menee hukkaan ja verorahat lentävät taivaan tuuliin...
Kannattaisiko nyt tarkastella toimintatapojen muuttamista siten, että otetaan kaikki ne maanomistajat mukaan suunnitteluun, joita suunnitelmat kulloinkin koskee, heti aloitettaessa kaavoitusta?

Olisiko järkevämpi jättää kartanon alue pienemmälle kaavoitukselle sekä siellä oleva virkistysalue ennalleen ja kaavoittaa esim. pientaloja Laaksosuontien itäpuolelle vasta rakennettua vesi- ja viemäriverkostoa hyödyntäen?Tämän nykyisen suunnitelman myötä kyseinen kunnallistekniikka menee hukkaan.

Leikkikentän voitte halutessanne suunnitella alueella olevalle kunnan omalle 1ha:n tontille. Siis siihen ainoalle tontille, joka on nyt varustettu merkinnällä AP.

Toivon jatkossa Sipoon kunnalta avoimuutta sekä yhteistyötä hyvässä hengessä.

Plats för profilbild

@masy
13. februari 2021 klockan 16.54.46

Olen samaa mieltä.
Laaksosuontien itäpuoli on myös kävelymatkan päässä suunnitellusta matkakeskuksesta.
Silmät pyöreinä siellä olen pyörinyt ihmettelemässä, miksi näin lähellä Nikkilän keskustaa olevaa aluetta ei haluta kaavoittaa asunnoille.

Webinaarissa esiteltiin myös tämän alueen kaavoittamisesta pientaloille. Mutta se alue onkin hyvin pieni, vain kunnan omistama alue.
Mikä mahtaa olla syy, että yksityisten maanomistajien alueille ei haluta kaavoittaa asuntoja.Plats för profilbild

@DennisSöderholm
15. februari 2021 klockan 12.02.18

Katso alempana kaavoittajan vastaus nimimerkille "LaWe", joka käsittelee tässäkin palautteessa esiin nostettuja seikkoja.