Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Bergvärme och pålning i grundvattenområdet på NG8-planområdet

Plats för profilbild

@JSL
14. februari 2021 klockan 1.27.04

NG8-planområdets västra del är ett grundvattenområde. Kommer det därmed att vara omöjligt att få tillstånd för bergvärmeanläggningar i detta område? Anser ni i så fall att det är förenligt med hållbar utveckling att anlägga ett stort bostadsområde i ett område där man kommer att utesluta ett av de mest klimatsmarta sätten att värma upp byggnaderna med?

I och med att klimatet blir varmare kommer kylning av bostäder sommartid antagligen att bli allt viktigare. I kombination med bergvärme kan även kyla produceras så gott som utsläppsfritt. Alternativen till bergvärme, det vill säga i praktiken fjärrvärme eller andra värmepumpslösningar, saknar långt denna fördel. Hur tänker ni kring detta, om ni ämnar utesluta bergvärme?

Likaså kan pålning på ett grundvattenområde utgöra en risk. NG8-planbeskrivningen visar att pålning kommer att behövas. Hur tänker ni kring detta?

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
15. februari 2021 klockan 13.07.10

Större delen av bebyggelsen i Nickby ligger på grundvattenområde. Byggandet i Nickby gård sker med likadana grundvattenområdesbegränsningar som på andra håll i Nickby, vilket medför begränsningar i användningen av vissa tekniker, men t.ex. pålning är möjlig med rätt teknik. I ett Nickbyperspektiv ligger faktisk en förhållandevis liten del av planområde NG8 på grundvattenområde.