Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Virkistysalueen säilyttäminen/siirtämissuunnitelma

Plats för profilbild

@Veera_Korvenkari
14. februari 2021 klockan 11.19.37

Kuten monet muutkin kuntalaiset ymmärrämme, että kunnan täytyy kasvaa ja kehittyä. Mutta se, että kaavoitus tehdään kuntalaisen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kustannuksella on järkyttävää. Nikkilän kartanon kuntorata on ainoa virkistysalue, jonne monilla kuntalaisilla on helppo pääsy ja alueella on matalan kynnyksen ulkoilua ja liikuntaa palveleva tarkoitus. Lisäksi tuntuu uskomattomalta, että sipoonkaltaisessa maalaiskunnassa ulkoilua halutaan viedä pikkukaupunkimaiseen toisten takapihoilla liikkumiseen.
Haluaisin vastaukset muutamaan. kysymykseen?
1. Jos kaavahanke esitetyn mukaisena etenee, onko olemassa vahvistettua suunnitelmaan mihin "korvaava" virkistysalue siirtyy ja millaisena? Miten pääsy alueelle ilman autoa turvataan? Onko reitit helppokulkuisia kaikenlaisille ulkoilijoille? Kuntoportaat, nykyaikaisemmat kuntoilulaitteet eivät korvaa menetettyä luontomaista turvallista liikkumista. Mielestäni, jos ja kun kaavahanketta edistetään yhtäaikaisesti virkistysalueen suunnittelua täytyy edistä, ettei se vain unohdu jää toteuttamatta.
2. Miksi alueen kaavoituksesta on tehty noin laaja juuri kartanon alueelle ja voisiko sitä siirtää, jotta virkistysalue ei noin suurelta osin tuhoutuisi? Kummankaan etu, uusien asukkaiden eikä kuntalaisten, ole se, että ulkoilureitit kulkevat jonkun takapihalla tai parkkipaikalla.
3. Onko maanomistajien kanssa neuvoteltu ja keskusteltu, miten he suhtautuvat muutoksiin, mikäli heidän panostaan vaaditaan kaavahankkeen jatkotoimenpiteissä virkistysalueen. osalat?

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
15. februari 2021 klockan 13.19.57

Tässä vastauksia esitettyihin kysymyksiin:
1. Kaava ei ole vielä valmis, vaan vasta luonnosvaiheessa, joten vielä on paljon selvitettäviä asioita jäljellä. Yksi niistä on virkistysreittien muutokset, jotka tullaan suunnittelemaan paljon tarkemmin kaavan seuraavassa vaiheessa. Vielä tässä vaiheessa ei pysty sanomaan minkälaisia ratkaisuja voitaisiin esittää. Kuntalaisten palautteen perusteella meillä on nyt selkeä kuva minkälaatuisia korvaavia yhteyksiä toivotaan.
2. Sipoon kasvustrategiaan liittyy väestömäärätavoitteet ei vain Nikkilän kartanon alueella vaan koko Nikkilän alueella. Siksi kaavaluonnos on tehty tässä laajuudessa. Toki jos koko alue kaavoitettaisiin kerrostaloilla kaavoitettava alue voitaisiin pienentää, mutta on haluttu tarjota mahdollisimman laajasti erilaisia asumismuotoja omakotitaloista kerrostaloihin alueella.
3. Maanomistajien kanssa on tarkoitus neuvotella kun kaavahanke etenee. Tätä varten on ollut hyvä ensin saada kuntalaisten palautteet kaavaluonnoksesta ja heidän toiveensa virkistysalueiden suhteen.