Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Som användarnamnet antyder

Plats för profilbild

@Exodus
14. februari 2021 klockan 13.10.23

De här planerna är helt förskräckliga! Först planerar man att slakta ett välfungerande rekreationsområde och bygga någon slags betongförort med "fungerande förbindelser" (för att inte tala om parkeringen längs med gatorna som här i Finland är en fröjd för alla involverade under vinterhalvåret...). För att sedan råda bot på att man förstör både flora och fauna på ett ställe ska man sedan ytterligare offra Degerberget! I sin iver över att locka nya invånare (var finns alla dessa människor som vill/kan flytta in i dyra hus och vara beroende av tågtrafik???) finns det risk för att Nickby tappar många av sina nuvarande invånare. Jag är knappast den enda som valt att bosätta mig i Nickby (Sibbo) tack vare närheten till naturen. Om de här planerna går igenom förstörs charmen med Nickby! De som vill bo tätt och enbart ha s.k. välansade grönområden i sin närhet har nog valmöjligheter här i Nyland.