Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Baanaa baanan perään

Plats för profilbild

@Friidu
15. februari 2021 klockan 9.31.32

Ensinnäkin haluan kiittää kaavoittajia siitä, että asukkaiden näkemyksiä on kuunneltu tässä parannellussa versiossa. Toki parannettavaa on edelleen, kuten herännyt keskustelu kertoo.
Sitä ihmettelen eniten, että alueelle on kaavoitettu pitkiä suoria ajoteitä, jotka ovat ongelmallisia Nikkilässä jo ennestään. Asukkaat kärsivät ylinopeutta ajavista kohtuttomasti eikä tämä ole voinut mennä kunnalta ohi. Nyt sitten kaavoitetaan samanlaisia baanoja hurjasteltavaksi sen sijaan, että olisi piirretty serpentiinimäisempää tieverkkoa, jossa kaasujalkaa on pakko keventää.
Kunta ei käytännössä tee mitään teille, joissa ajetaan jatkuvasti ylinopeutta, vaikka tien varressa olisi päiväkoti. Jo nyt on selvää, että näillä piirretyillä baanoilla tullaan alentamaan asukasviihtyvyyttä merkittävästi. Toivottavasti virkistysalueet saadaan kauas tieverkosta.

Plats för profilbild

@masy
15. februari 2021 klockan 10.18.06

Tässä on tuotu erittäin varteen otettava näkökohta esille. Nopeusrajoitukset eivät todellakaan rajoita kaikkien kaasujalkaa.

Turvallisuuden lisäksi ajonopeus vaikuttaa myös viihtyvyyteen äänellisesti. Esimerkkinä Pornaistentie, joka sivuaa jo olemassa olevaa Nikkilän kartanon rivitaloasutusta. Missä nopeusrajoitukset ova joillekin vain suosituksia ja Pornaistentien suoran linjauksen vuoksi on mahdollista ajaa vauhdikkaasti.

Hiljaisempien sähköautojen käyttöönottoon laajasti on vielä matkaa. Valitettavasti pohjoisen sääolosuhteissa asfalttiteiden karkeus aiheuttaa enemmän rengasmeteliä kuin keski-Euroopassa ja Tanskassakin.

Erilaiset hidasteet on ehdottomasti suunniteltava heti Ja tehtävä jo teitä rakennettaessa.

Erityisesti Lukkarintien "jatke" ja suunniteltu Ollbäckenin ylittävä silta herkässä purolaaksossa on otettava huomioon suunniteltaessa
tien linjausta, sen turvallisuutta ja äänitasoa.

Plats för profilbild

@masy
15. februari 2021 klockan 10.43.40

Hienoa, että joku on jo havainnut, että asukkaita on kuunneltu.
Herättää toivoa, että kaavatyön edetessä näin tapahtuu edelleen.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
15. februari 2021 klockan 13.27.58

Esiin nostettu asia suorista kaduista on tiedostettu suunnittelussa ja siksi on tarkoitus, että katusuunnittelussa tätä huomioidaan suunnittelemalla sopivia ratkaisuja: kaavassa suora katualue ei tarvitse tarkoittaa, että ajolinja samalla kadulla on myös täysin suora.

Plats för profilbild

@masy
15. februari 2021 klockan 17.36.46

Kiitos Dennis jälleen kerran vastauksistasi ja selvennyksistä kaavaan.

Olen varma, että monet kannanotot tulevat huomioiduiksi ja toivottavasti näkyvät myös lopullisessa asemakaavassa sekä kaavarungossa.
Tuleva valtuusto loppujen lopuksi tekee päätöksen.

Ja kohta pääsemme valitsemaan nämä päättäjät.