Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Asukastiheys Nikkilän eri alueilla

Plats för profilbild

@masy
15. februari 2021 klockan 10.37.32

Haluan kiinnittää huomion Nikkilän eri alueiden tulevaan asukastiheyteen ja sen sopivuuteen. Suunniteltu Kartanon alueen asukastiheys on huomattavan suuri verrattuna muihin Nikkilän alueisiin. Tämä aiheuttaa varmasti monia ongelmia alueelle.

Kaavarunko KR3:n liitteenä on Liikenneverkkovaihtoehtojen vaikutusten arviointi - raportissa sivuilla 3 ja 4 vertailtu asukasmääriä Nikkilän eri alueilla.

Sen mukaan suunnitellusta Nikkilän kartanon alueesta on tulossa Nikkilän tiheimmin asuttu alue. Raportin mukaan 4.500 asukasta. Alueen kokohan on 45 ha. Esimerkiksi Jokilaakson alueella tulee olemaan noin 1.000 asukasta.
Suursuolla samoin sen rakentamisvaihtoehdon mukaan, jossa asukasmäärän lisäys suurin. Laaksosuontien itäpuolella maksimilisäys asukasmäärässä olisi 1.000 asukasta.

Esitetyissä kolmessa vaihtoehdossa Nikkilän asukasmäärän lisäys kaikissa vaihtoehdoissa on 7.000 asukasta.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
15. februari 2021 klockan 15.13.11

Tässä on syytä painottaa, että kaavarungossa esitetyt kolme rakennemallivaihtoehtoa on tehty liikennemallinnuksia varten, joilla on testattu liikenneverkon kuormitusta. Mikään vaihtoehto ei ole siis tarkoitettu sellaisenaan toteutettavaksi, vaan ne ovat ääripäitä erojen esiin tuomiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi. Nikkilän kartanon alueelle ei siis suunnitella 4500 uutta asukasta, vaan tämä on jonkinlainen teoreettinen maksimimäärä, jota on käytetty mallinnusten testaamisessa.

Plats för profilbild

@masy
15. februari 2021 klockan 17.25.17

Tiedän, että nykyinen asemakaavaehdotus perustuu 3.000 asukkaalle. Halusin vain ilmaista tuon 4.500 asukasta, koska se on raportissa.

Myös 3.000 asukkaan määrä verrattuna muihin Nikkilän alueisiin, joita raportti esitti on huikea Kartanon alueelle.
Johonkin yritin tätä asukastiheyttä verrata.