Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Marskattan

Plats för profilbild

@JSL
15. februari 2021 klockan 13.18.39

I Sibbo Generalplan 2025 finns en grönförbindelse utritad genom Marskattan. I KR3-planen talas det ändå om bostäder och arbetsplatser för 1000 personer även i detta område. Hur går det här ihop? Massiva höghus och stora industrihallar passar absolut inte in på Marskattan heller, eftersom även det är en del av det känsliga kulturlandskapet runt Ollbäcken. Byggnationen måste vara småskalig även här för att passa in.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
15. februari 2021 klockan 13.35.37

Grönförbindelsen i generalplanen har beaktats i planstommen: den ligger väster om det område som planerats för byggande. En hurdan bebyggelse som kan tänkas på området klarnar först då detaljplaneringen inleds, men planstommens beteckningar hänvisar till småhusbebyggelse och mindre bebyggelse i bolagsform (radhus, låghus) och arbetsplatser.