Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

NG8

Plats för profilbild

@VMP
15. februari 2021 klockan 20.00.15

Uskomattoman kamalaa katsottavaa. Luontoarvot ja ulkoilumahdollisuudet unohdettu tyystiin. Slummia keskelle maalaismaisemaa, ja täytyy oikeasti toivoa, että kunta saa tästä riittävän määrän negatiivista palautetta, jotta heräätte. Lohdutellaan, että "ei tää nyt välttämättä näin toteudu", mutta samalla myönnetään, ettei ole hajuakaan, etteikö näin tehtäisi. Täydellisen vastuutonta työskentelyä!