Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Henkilöjunaliikenteen korvaaminen

Plats för profilbild

@masy
15. februari 2021 klockan 20.21.59

Nikkilän kartanon keskuksen suunnittelu 3.000 asukkaalle perustuu tukeutuen Nikkilä - Kerava rataosuuden avaamiselle.

Joukkoliikenne Nikkilästä Keravalle ja sieltä eteen päin muille rautatieasemille pääradalla voidaan järjestää myös huomattavasti kevyemmin kustannuksin ja ekologisemmin.
Sähköbussit voisivat ajaa Nikkilästä Keravan asemalle niin, että lähtöpaikka on Nikkilän terminaali ja ainoa pysähdyspaikka Talmassa yhdellä pysäkillä ja mahdollisesti Ahjossa myös yhdellä pysäkillä. Tämä pikalinjavaihtoehto keräisi siis samat asiakkaat kuin junavaihtoehto.

Ekologisuutta on radan avaamisen vaatimien investointien päästöjen säästö. Lisäksi myös bussien paino vähäisempi kuin junien.
Näin voitaisiin myös Kartanon alue kaavoittaa pienemmälle asukasmäärälle.