Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Kaiken tasapaino

Plats för profilbild

@HyhMi
15. februari 2021 klockan 22.15.58

Sipoon kunnan kaavoitus on mielestäni onnistuneesti huomioinut Envibio Oy:n vuonna 2019 tuotetun luontoselvityksen pohjalta asioita asemakaavassa. Purolaakso jätetään pääosin rakentamisen ulkopuolelle, Bybergetin luontoarvot on huomioitu merkkaamalla ko. alue asemakaavaan luonnonsuojelualueeksi ja koillispuolelle on jätetty sopiva suojelukaista.
Olisi hienoa, jos jokilaakson toiselle puolelle saataisiin rakennettua aitaukset Sipoon kunnan toimesta ja alue saataisiin laidunnukseen ja sitä kautta elvytettyä purolaaksoa ja entistä perinnebiotooppia. Laidunaluetta voisi jakaa eri osiin ja pohtia jopa sekalaidunnusta. Lehmät ja lampaat toimivat loistavasti perinnebiotooppien elvyttäjinä sekä ylläpitäjinä. Samalla purolaakso olisi osittain luonnollisella hoidolla.
Kunnan olisi hyvä satsata aitauksiin, jolloin kynnys eri toimijoille lähteä mukaan laiduntamiseen madaltuisi ja ko. toiminnan kautta päästäisiin jatkojalostamaan koko yhteisöä hyödyttävää toimintaa (mm. Green Care). Bybergetille olisi myös hyvä ihan virallisesti hakea luonnonsuojelualueen status.

Albackan tielle suunnitellun yhteyden (VE A tai VE B) toteuttamiseen on syytä panostaa sen suhteen, että purolaakson ylittävä väylä olisi silta eikä suinkaan halvalla ja helpolla toteutettu ojarumpu, jotta ko. paikan luontoarvoja ja luonnontilaisuutta ei heikennettäisi. Myös etelämpään purolaakson yli voisi toteuttaa kulun toiselle puolelle kevytrakenteisella sillalla (riippusilta tms.), jolloin purolaaksosta saataisiin nykyinen kulutus ja paine kokonaan pois.
Mitä tulee muutoin polkuihin Bybergetillä, Norrskogenissa jne. niin luontoselvityksen mukaisesti olisi hyvä ylläpitää jo syntyneitä kulkureittejä, jotka ohjaavat kulkijoita tehokkaasti.

Viheraluesuunnittelussa toivoisin, että purolaakson pohjoisosaan suunniteltu viljelypalsta jätetään toteuttamatta (lue, sijoitetaan jonnekin muualle), jotta kyseiselle alueelle ei syntyisi tarpeetonta painetta ja kulutusta.

Ymmärrän ihmisten huolen virkistysalueen supistumisesta, mutta kyseessä on maa-alueet, joilla ei ole mitään luontoarvoja. Suosittelenkin tutustumaan tehtyyn luontoselvitykseen sen suhteen.
Virkistysalueita on mahdollista kehittää rakentamisen ja kasvun myötä ja niiden eteen tulisikin tehdä aktiivista työtä, jotta korvaavia mahdollisuuksia on sitä myötä, kun rakentaminen etenee. Myös mm. Sipoonkorven saavutettavuuteen olisi syytä panostaa siinä missä kevyenliikenteen väyliinkin (esim. Nikkilä-Söderkulla välille).

Kiitos vaativasta ja jo tehdystä työstä, nyt jatko jalostakaamme asiaa eteenpäin. :)

Plats för profilbild

@RW
15. februari 2021 klockan 22.29.15

Ja höpö höpö - ette te meitä kuntalaisia kuuntele

Plats för profilbild

@JIS
15. februari 2021 klockan 22.47.19

"Ymmärrän ihmisten huolen virkistysalueen supistumisesta, mutta kyseessä on maa-alueet, joilla ei ole mitään luontoarvoja. Suosittelenkin tutustumaan tehtyyn luontoselvitykseen sen suhteen."

Niin no, mielipiteitä löytyy toki kaikenlaisia, mutta moni meistä on kyllä tutustunut luontoselvitykseen ja jopa käynyt henkilökohtaisesti paikan päällä. ja rohkenemme siitä huolimatta olla aivan eri mieltä alueen luontoarvoista.

Plats för profilbild

@Pirjo_a
15. februari 2021 klockan 23.32.27

Bete är ett intressant förslag. Inte i anslutning till NG8:s förverkligande, det torde falla på sin egen orimlighet, men till alternativet att området reserveras för rekreationsbruk och tillväxtmålen förverkligas på en annan bättre lämpad plats. Men här borde någon med erfarenhet av djurhållning kanske bäst uttala sig om lämpligheten, t.ex. vilka krav som ställs på areal, skyddszoner etc.

Plats för profilbild

@JSL
15. februari 2021 klockan 23.34.49

Jos hankkeen alle jäävässä kulttuurimaisemassa ja 15 hehtaarin kokoisessa metsäalueessa ei näe luontoarvoja, niin missä niitä sitten kirjoittajan mielestä on? Kyseessä on enimmäkseen vanhaa metsää, jota ei edes korvattaisi uudella metsällä.