Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Huomioita kaavaehdotukseen

Plats för profilbild

@jessee
15. februari 2021 klockan 22.52.57

Arkkitehtuurin suhteen kaipaan kovasti mielikuvituksellisempaa ja vaihtelevampaa suunnittelua. Useat vierekkäiset kerrostalorivistöt eivät sovi maalaismaisemaan vaan tekevät siitä enemmän lähiön kaltaisen alueen. Osa Kartanon alueen rakennuksista on suojeltuja, miten kerrostalorivistöt sopivat tällaisten viereen? Voisiko yksitoikkoiset, identtiset kerrostaloalueet palauttaa suunnittelupöydälle ja etsiä monipuolisempia ratkaisuja, mm. kerrostaloja ja pientaloja enemmän sekaisin, eikä niin että tehdään isot alueet pientaloille ja viereen iso alue kerrostaloja.

Asukasluvun kasvattaminen on mahdollista varmasti muutenkin kuin änkemällä tämä kaava-alue täyteen rakennuksia. Ymmärrän että sijainti tulevan juna-aseman läheisyydessä houkuttaa, mutta miksi yksi alue pitää seuraavan 10 vuoden aikana änkeä täyteen rakennuksia, kun keskustan tuntumassa olisi reilusti tilaa rakentaa "sinne tänne". Lisäisi kaikkien kuntalaisten hyvinvointia jos Nikkilän aluetta rakennettaisiin kokonaisvaltaisesti, eikä yksi alue vuosikymmen kerrallaan.

Virkistäytymismahdollisuuksia tulee olla kaikille asukkaille tasapuolisesti pienellä kynnyksellä. Webinaarissa mainitut kuntoportaat eivät palvele huonokuntoisten tai ikääntyvän väestön tarpeita. He tarvitsevat nimenomaan pienen kynnyksen ulkoilupaikkoja, jotka nyt ollaan vielä suurelta osin täydennysrakentamassa esim. Pornaistentien ja Paippistentien varrelta. Tällä hetkellä pienet viheralueet palvelevat loistavasti esim. lasten leikkipaikkojen muodossa sekä koiranulkoiluttajien 'käyntipaikkana'. Tämä näkyy varmasti myös taloudellisena hyötynä pitkässä juoksussa, kun ikääntyvä väestö pysyy paremmassa kunnossa pienen kynnyksen liikunta- ja ulkoilupaikkojen ansiosta.

Luonnon monimuotoisuus kärsii tällaisesta rakentamisesta, jossa ulkoilu ja luonto keskitetään yhteen paikkaan. Monet pölyttäjät eivät ylitä suuria asutettuja alueita ilman pienviheralueita, esim. kärpäset ja mehiläiset. Samaten ne vähäiset pieneläimet mitä Kartanon seudulla tällä hetkellä näkyy, tulevat vähenemään radikaalisti suunnitellulla rakentamistavalla.

Tutkimusten mukaan valtaosa kuntalaisten ulkoilutarpeista täytetään nimenomaan matalan kynnyksen lähialueen ulkoilupaikoilla. Monille se vieressä oleva pieni metsä tai viheralue on alue johon mennään ulkoilemaan, JOS mennään. Jos vaihtoehtona on 100m päässä pieni metsikkö, versus kilometrin tai kahden päässä oleva suuri ulkoilualue, niin monilla ulkoilu jää kokonaan toteuttamatta, kun ensin pitäisi siirtyä pitkä matka että pääsee ulkoilemaan luontoon.

Pienen kynnyksen ulkoilualueet ovat todella tärkeitä kaikille kuntalaisille, ja olen tästä erittäin huolissani nykyisen kaavaehdotuksen suhteen.