Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Bevara Nickby

Plats för profilbild

@Ha_Ma
15. februari 2021 klockan 23.17.21

Sibbo (Nickby) måste växa har blivit som ett upprepande mantra. Men varför måste det växa? Eller varför måste Nickby växa explosionsartat på bekostnad av det enda friluftsområde som finns?Utveckling är bra och framåtanda är bra, men med dessa planer verkar det som om vi som bor och lever här körs över totalt. Vi vill bo på landsbygden, inte i en småstad. Varifrån kommer idén att Nickby skall bli en småstad???

Låt Nickby växa men i lagom takt. Att med våld bygga upp ett område för tusentals personer på kort tid säjer sig självt att det kommer att vara svårt att genomföra. Låt Nickby behålla det lättillgängliga friluftsområde som är något genuint och äkta Nickby. Använd området för allt vad det är värt i marknadsföring av Nickby istället för att förstöra det till ett oigenkännligt, opersonligt och massproducerat område.

Låt Nickby vara Nickby; låt Nickby få behålla sin charm som en liten landsby. Opersonliga småstäder finns det redan för många av