Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Hyvin suunniteltu olisi ollut puoliksi tehty

Plats för profilbild

@NW
15. februari 2021 klockan 23.58.32

Tässä tapauksessa suunnitelmat ovat valitettavasti edenneet aivan omaa vauhtiaan ilman minkäänlaista loogista menettelyä.

Veronmaksajana minua kiinnostaa tietää onko ulkoilureittien, virkistysmetsien tai -alueiden suunnittelu yksityisten maanomistajien maille heitä kuulematta ja ilman sopimusta maankäytöstä heidän kanssaan yleensä johtanut toivottuun lopputulemaan? Tämä vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä.

Kaavoitusarkkitehti Dennis Söderholm kirjoitti muun muassa että "Nyt nähtävillä olevat kaavat eivät ole valmiit, vaan Nikkilän kaavarungosta on julkaistu ehdotus, joka tarkoittaa, että maanomistajien kuuleminen tehdään juuri nyt kaavaehdotuksen perusteella. Vasta tämän kuulemisen jälkeen kaavasta laaditaan lopullinen versio."

Tämä on varmasti tullut kaikille selväksi, se mikä on edelleen täysin käsittämätöntä on se että miksi ylipäätänsä käyttää aikaa ja rahaa suunnitelmiin joille ei ole ensin saatu maanomistajien hyväksyntää. Lisäksi tämä edellä mainittu maanomistajien kuuleminen oli lähellä jäädä toteutumatta, jota on vaikea uskoa sattumaksi, sillä kyseinen asemakaava tuli sattumalta maanomistajien tietoon vain muutamia päiviä sitten.

"Tällä tavalla tiedotetaan kaikista yleiskaavatasoisista suunnitelmista Sipoossa." Ehdotan että Sipoon kunta siirtyy ensitiedottamisessa nykyaikaan ja käyttää jatkossa asianomaisille henkilökohtaisempaa lähestymistapaa kun on kyse heidän yksityiselle maa-alueelle suunnittelusta. Kuulutukset, lehdistötiedotteet, kunnan nettisivut ja sosiaaliseen mediaan tiedottamisen voisi korvata puhelinsoitolla tai sähköpostiviestillä, näin voitaisiin varmistaa että asianomaiset saadaan ajoissa tavoitettua.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
16. februari 2021 klockan 17.15.11

Kuten näissä keskusteluissa on aiemmin todettu, kaavarunko ei ole vielä päätös esim. ulkoilureittien toteuttamisesta, vaan päätös tehdään vasta ulkoilureittitoimituksella tai asemakaavalla. Jotta tällainen päätös voidaan tehdä, pitää ensin sopia asiasta maanomistajien kanssa. Kaavarunko ilmaisee maankäytölliset tavoitteet, ja varsinaiset päätökset tehdään neuvottelujen jälkeen vasta myöhemmin.

Kaikkien tavoittaminen onkin kaavoituksessa välillä ongelma. Tässä on kuitenkin pidettävä mittakaava mielessä: Nikkilän kaavarunkoalueella on yli 1300 kiinteistöä. Jollakin kiinteistöllä voi olla useampi omistaja ja joku voi omistaa useamman kiinteistön, mutta voimme tämän luvun perusteella tehdä arvion, että maanomistajia tai heidän edustajiaan on yli 1000, jolloin esim. henkilökohtainen puhelu jokaiselle ei ole realistista. Toivottavasti tulevaisuuden sähköiset viranomaisviestintäpalvelut tuovat tähän sujuvia ratkaisuja.