Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kaavoittaja kiitää! Planläggaren tackar!

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
18. februari 2021 klockan 15.46.50

Kiitos kaikista kommenteista ja mielipiteistänne! On ollut hyvä kuulla ajatuksistanne näin laajalla osallistujajoukolla ja toivottavasti tällainen palautekanava on osaltaan auttanut vuorovaikutuksessa koronapandemian estäessä julkisia yleisötilaisuuksia. Jos kaavoittajan vastauksia ei oteta huomioon, tähän Otakantaa-keskusteluun on tullut noin 70 kommenttia ja erilliseen karttakyselyyn tuli noin 80 vastausta. Lisäksi olemme saaneet palautetta sähköpostilla ja kirjeillä kunnan kirjaamoon, joiden rekisteröinti on vielä kesken. Nyt alkaa palautteiden läpikäyminen ja analysointi, ja millä tavalla ne huomioidaan asemakaavan suunnittelussa. Kaikista tulleista palautteista laaditaan lopuksi raportti, joka julkaistaan kaavaehdotuksen yhteydessä.
*****
Tack för era kommentarer och åsikter! Det har varit fint att höra era tankar med så här många deltagare. Vi hoppas att den här responskanalen för sin del har underlättat kommunikationen då coronapandemin satt stopp för publika möten. Ifall man bortser från planläggarens svar har denna Dinåsikt-diskussion fått ca 70 inlägg och på den skilda kartenkäten har vi fått ca 80 svar. Dessutom har vi fått åsikter med epost och brev till kommunens registratur, vilkas registrering ännu är på hälft. Nu inleder vi genomgången och analyserna av all inkommen respons och hur den påverkar detaljplanen. Av all respons görs till slut en rapport som publiceras i samband med planförslaget.