Gå till innehållet

Kerro näkemyksesi Yliopistoautonomia -selvityksestä!

Pratbubbla 15
Diskussion | Opetus- ja kulttuuriministeriö
Diskussionen har avslutats

Tutustu kattavaan Yliopistoautonomia -raporttiin osoitteessa

https://minedu.fi/documents/1410845/4154572/Yliopistoautonomia+1.3.2021.pdf/1dc10e06-e151-492c-5849-af3c51bcec09/Yliopistoautonomia+1.3.2021.pdf?t=1614614739981  ja kerro näkemyksesi selvittäjäryhmän johtopäätöksistä ja suosituksista. Voit myös antaa tukesi muiden keskustelijoiden näkemyksille. Kiitos!

Basuppgifter

Avslutat: 5.5.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Mitattiinko demokratian tuteutumista vai pettymyksiä odotuksiin nähden

Plats för profilbild

Hämis
4. mars 2021 klockan 17.39.23

Vastaukset kysymykseen "toteutuuko kolmikantainen yliopistodemokratia riittävällä tavalla yliopistojen hallinnossa" voi tulkita monella tavalla. Raportissa todetaan, että "Heikommin (vain osittain + ei toteudu) kolmikantainen yliopistodemokratia näyttäisi toteutuvan Helsingin yliopistossa (79 %), Jyväskylän yliopistossa (73%), Itä-Suomen yliopistossa (71 %)".

Tämä väite lienee hieman liian pitkälle vedetty. Välttämättä siis todellinen demokratian tuteutuminen ei ole näissä yliopistoissa heikointa, vaan henkilöstöllä voi olla suurimat odotukset yliopistodemokratian suhteen, ja sitten kun se ei heidän mieleisellään tavalla toteudu, niin näissä yliopistoissa ollaan pettyneimpiä odotuksiin nähden. Tämä on yleinen ongelma kun mitataan tyytyväisyyttä eikä suoraan yliopistodemokratiaa.