Gå till innehållet

Kerro näkemyksesi Yliopistoautonomia -selvityksestä!

Pratbubbla 15
Diskussion | Opetus- ja kulttuuriministeriö
Diskussionen har avslutats

Tutustu kattavaan Yliopistoautonomia -raporttiin osoitteessa

https://minedu.fi/documents/1410845/4154572/Yliopistoautonomia+1.3.2021.pdf/1dc10e06-e151-492c-5849-af3c51bcec09/Yliopistoautonomia+1.3.2021.pdf?t=1614614739981  ja kerro näkemyksesi selvittäjäryhmän johtopäätöksistä ja suosituksista. Voit myös antaa tukesi muiden keskustelijoiden näkemyksille. Kiitos!

Basuppgifter

Avslutat: 5.5.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Pakkojäsenyys ei kestä perusteellista tarkastelua

Plats för profilbild

Jari Puikkonen
17. mars 2021 klockan 19.25.29

Metsänhoitoyhdistysten pakkojäsenyys ja siten pakollinen metsänhoitomaksu poistui vuonna 2015 uudistetussa laista metsänhoitoyhdistyksistä. Lisäksi mm. riistahallintolain § 11 mukaan metsästäjä voi olla kuulumatta mihinkään riistanhoitoyhdistykseen, ja täten hänet merkitään pelkästään metsästäjärekisteriin, vaikkakin on velvollinen silti maksamaan riistanhoitomaksun.

Tutkimalla ylioppilaskuntien nettisivuilta niiden tavoitteita, liittyy moni poliittisista tavoitteista muuhunkin kuin opiskelemiseen tai opiskelijoihin. Ylioppilaskunta on monelle aatteelisin yhdistys, mihin koskaan kuuluu. Tässä valossa on outoa, että yhdistymisvapautta haluttiin vahvistaa poistamalla em. metsänhoitoyhdistysten pakkojäsenyys, mutta samat periaatteet eivät koskisi ylioppilaskuntia.