Gå till innehållet

Avoin kommentointi

Pratbubbla 122
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmaluonnoksen sisällöstä! Tähän keskusteluun voitte antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kommentteja keskiviikkoon 9.6 asti. 

Basuppgifter

Avslutat: 9.6.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Lintuvaara 825

Plats för profilbild

Jake
27. maj 2021 klockan 1.14.33

Moi
Alueelle 825 lintuvaarassa on merkattu poimintahakkuu 2021. Kunka tarkka tuo mainittu 20% kaatomäärä on? Onko tarkempaa kaato ajankohtaa jo päätetty? Huhujen mukaan näissä poimintakaadoissa on lanattu ikävästi koko metsä.

Plats för profilbild

Ikäviä huhupuheita.
27. maj 2021 klockan 9.37.02

Moi
Missä on "lanattu koko metsä" poimintahakkuun varjolla? Mistä tällaisia huhupuheita kuulee? Epäilen vahvasti.

Metsien hoito on tärkeää lähimetsien ylläpitoa varsinkin kaupunkialueilla eikä tätä kaikki tajua kun metsien hoidosta ei ymmärretä mitään, pelätään vain sahanääniä.

Kiitos hyvästä suunnitelmasta ja teette tärkeää työtä!

Plats för profilbild

@TeroAlataloEspoo
27. maj 2021 klockan 10.28.37

Kiitoksia kommenteista ja kysymyksistä! Kuvio 825 on kapeahko ja pienialainen lähimetsikkö asuinalueiden välissä ja hyvä esimerkki perinteisestä lähimetsän toimenpidekohteesta:

Puustosta on tehty havaintoja kookkaista puista, joiden kunto on heikentynyt ja ne on ehdotettu poistettavaksi poimintahakkuussa. Alueen puusto on kuitenkin pääosiltaan hyväkuntoista ja 20% puustosta on suunnitelmaan kirjattu arvio puuston poistumasta, joka ohjaa toimenpiteen voimakkuutta alueella. Arvio on ehdotettu maastoinventoinnin osana, jolloin on poistettavan puuston määrä arvioitu ottamalla huomioon huonokuntoisen puustoon osuus sekä tarvittava kasvutilan avaus jäljelle jäävälle puustolle. Arvio voi poiketa jonkin verran toteutuneesta toimenpiteestä mikäli huonokuntoista puustoa onkin toimenpidehetkellä arvioitua enemmän tai vähemmän alueella.

Toimenpiteellä pyritään parantamaan metsäkaistaleen puuston yleiskuntoa varsinkin tonttien reunoilla sekä avaamaan kasvutilaa nuoremmille puusukupolville. Aluetta hoidetaan tavoitteellisesti jatkuvapeitteisenä ja puuston rakennetta ohjataan eri-ikäisrakenteiseen suuntaan tulevaisuudessa. Kaavassa alue on istutettavaa puistoaluetta ja sille on kartoitettu myös liito-oravan kulkureitti, joten pitkäaikainen jatkuvapeitteinen hoito tukee myös kaavan ja luontoarvojen toteutumista metsäkaistaleella.

Toimenpiteen ajankohdaksi on ehdotettu suunnitelmaan kiireellisin mahdollinen eli toimenpiteisiin ryhdyttäisiin suunnitelman valmistuttua mahdollisimman pian. Hakkuita tehdään pesimäajan ulkopuolella talvikaudella vuosittain laadittavien metsätyöohjelmien mukaisesti.