Gå till innehållet

Avoin kommentointi

Pratbubbla 122
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmaluonnoksen sisällöstä! Tähän keskusteluun voitte antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kommentteja keskiviikkoon 9.6 asti. 

Basuppgifter

Avslutat: 9.6.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Maisemanhoitoa Viherlaakso - Karakallio

Plats för profilbild

Terttu Nurmi
7. juni 2021 klockan 13.23.10

Viherlaaksonranta – järvimaiseman suojelu

Viherlaaksonrannan kauniit järvimaisemat tulee ehdottomasti säilyttää kaikkien ilona siten, ettei kapealle rantavyöhykkeelle enää rakenneta mitään.
Viherlaaksonrannan upeimmalle näköalapaikalle rakennettiin vuosia sitten kuin puolisalaa Villa Lyhde vedoten siihen, että alue oli ennestäänkin rakennettua. Kaava oli vanhentunut. Kuten tunnettua, alueen vanhin iso kerrostaloyhtiö Asunto Oy Säästökehä oli rakennettu aikanaan linnustonsuojelualueelle, nythän suojelustatus on kylläkin purettu. Nyt pitääkin suojella ihmisiä, jotka rakastavat kotilähiönsä maisemia ja haluavat kävelylenkillään tai autolla ohi ajaessaan nähdä pilkahduksen kaunista järvimaisemaa puiden takaa.

Seuraavaksi pyörii vaara, että jälleen vedotaan ennestäänkin rakennettuun alueeseen, kun entinen kaupungin nuorisotalo Lippalinna, sittemmin Omniankin tiloina toiminut suuri puurakennus oletettavasti pian puretaan. Tässä on maisemanhoitajille tilausta! Tälle paikalle ei saa rakentaa kerrostaloa eikä maiseman peittäviä matalampíakaan rakennuksia, koska järvien valmistus on lopetettu. Tälle kapealle rantasuikaleelle sopisi maisemankatselupuisto penkkeineen ja onki- ja venelaituri, jotka olisivat kaikkien asukkaiden käytettävissä samaan tapaan kuin Kauniasten Gallträskillä. Viherlaakson uimarantakin on kyllä melko lähellä ja todella upea paikka, mutta kulku sinne on etenkin liikuntaongelmaisille jyrkän rinteen vuoksi hankala.

Törmänsilmä – lähdepohjainen lampi

Törmänsilmänkujan varrella loistaa kartoissa kauniin sininen pikku pyörylä, Törmänsilmä, joka on matala, lähdepohjainen lampi. Lammessa on ruutanoita ja joskus saattaa nähdä sorsapoikueenkin, mutta kesäisin kaislat miltei peittävät veden näkyvistä.

Maisemanhoitosuunnitelma
Lampi kaipaisi varovaista ruoppausta, koska ilman sitä se on muutaman vuoden kuluessa kasvamassa kokonaan umpeen. En tiedä, kenen omistuksessa tämä pieni viheralue nykyisin on.


Puistometsä vai oikea metsä

Viherlaakson ja Karakallion välinen metsä muuttui joitakin vuosia sitten tehdyn hoidon jäljiltä liiankin puistomaiseksi, mutta on vähitellen tuuheutumassa. Sieltä poimitaan mustikoita ja jopa sieniäkin ja puistotiet ovat esim. pyöräilijöitäkin ajatellen erinomaisessa kunnossa.

Sen sijaan Karakalliossa on oikeanlaista luonnonmukaista metsää, jossa tuntee olevansa metsässä. Toivottavasti Kotkatien pohjoispuolista metsää ja kallioita ei aleta hoitaa tai juuri ollenkaan vallata kerrostaloille, sillä monimuotoinen luonto on täällä kaiken ikäisille tärkeää ulkoilualuetta ja palvelee myös lähikoulujen oppimisympäristönä.

Vieraslajitalkoot
Viherlaaksossa on useina vuosina mutta vain aivan pienellä joukolla yritetty perata jättipalsamia, lähinnä Kahisevanpuistosta. Olisi hyvä, jos kaupunki aktivoisi asukkaita talkoilemaan. Perkaaminen ei jaksa innostaa, jos touhussa on vain muutama ihminen.

Plats för profilbild

@TeroAlataloEspoo
8. juni 2021 klockan 13.53.29

Kiitoksia kommenteista!

Lippajärven luonnonsuojelualueen rannat ovat vilkkaassa ulkoilu- ja virkistyskäytössä ja ne onkin kaavoitettu pääasiassa puistoiksi, lähivirkistysalueiksi ja luonnonsuojelualueiksi sekä muutamissa kohdissa venevalkamiksi ja uimarannoiksi. Rantaan asti ulottuvia rakentamiseen varattuja tontteja ei Lippajärven rannoilla ole. Lainvoimaiset kaavat ohjaavat myös luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien tekoa ja luonnontilaisiksi viheralueiksi kaavoitetut alueet hoidetaan siten että alueiden luontoarvot säilyvät sekä ulkoilu- ja virkistyskäyttö on mahdollista.

Törmänsilmä on pieni lampi kaupungin omistaman puistoalueen keskellä. Tässä suunnitelmaan kuuluvat vesistöjen reunoille jäävät metsät ja niityt, mutta vesistöjen hoitotoimia kuten ruoppauksia ei luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa suunnitella. Vesistöjen tilaa seuraa Espoon ympäristökeskus, välitän kommenttinne sinne.

Viherlaakson ja Karakallion laajat metsäalueet ovat myöskin vilkkaassa ulkoilu- ja virkistyskäytössä asukkaiden lähimetsinä sekä alueilta löytyy useita luontoarvoja kuten pähkinäpensaslehtoja ja Karakallion laaja metsäalue on paikallisesi arvokas luontokohde. Alueiden hoitoehdotukset keskittyvät luontoarvojen ja alueiden turvallisen käytön huomioiviin toimenpiteisiin. Nämä alueet ovat Keski-Espoon yleiskaavassa varattu pääosin virkistysalueiksi ja niillä ei ole esimerkiksi rakentamiseen johtavia asemakaavoja.

Vieraslajitalkoot ovat Espoon vieraslajilinjauksen mukaista toimintaa ja asukkaiden toiminta on vieraslajien estämisessä ratkaisevassa roolissa. Espoon kaupunki järjestää mahdollisuuksien mukaan keväisin ja kesäisin vieraslajien torjuntatalkoita, joihin jokainen asukas on tervetullut osallistumaan. Espoon kaupunki kannustaa myös asukkaita ja yhdistyksiä järjestämään myös itse vieraslajien torjuntatalokoita, joihin kaupunki voi tarjota tukea esimerkiksi tarjoamalla jätesäkit ja talkoissa syntyneen jätteen poiskuljetuksen.