Gå till innehållet

Avoin kommentointi

Pratbubbla 122
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmaluonnoksen sisällöstä! Tähän keskusteluun voitte antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kommentteja keskiviikkoon 9.6 asti. 

Basuppgifter

Avslutat: 9.6.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Mitä toimenpiteitä Lippajärven ranta-alueille on tulossa?

Plats för profilbild

lippajarvelainen
8. juni 2021 klockan 17.03.17

Moi

Lippajärven pohjoisosan rantojen kuvioiden kohdalla todetaan monessa kohtaa "luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään tarvittaessa luonnonhoidon toimenpitein". Mitä nämä toimet käytännössä ovat?

Karttakuvassa kuviot 382 ja 384 ovat vihreänä "ei toimenpiteitä", mutta kuvioluettelossa on 10 % poimintahakkuu ja tekstissä asutusta vaarantavien pystylahopuiden poisto. Tässä on nyt pieni epäselvyys, että kumpi pitää paikkansa: ei toimenpiteitä vai että tehdään 10 % poiminta?

J.K. Karakallion metsän kohdalla mäessä Viherlaaksontien ja kevyen liikenteen väylän välissä olevalta viherkaistaleelta on vuosittain melkein kaadettu isoja puita pois, jolloin tie ja autoliikenteen melu ovat tulleet entistä vahvemmin esiin. Toivottavasti tästä ei enempää kaadeta.

Plats för profilbild

@TeroAlataloEspoo
9. juni 2021 klockan 8.57.22

Moi, kiitos kommenteista ja kysymyksistä!

Lippajärven pohjoisosan metsiköt on arvioitu METSO-ohjelman kriteerit täyttäviksi lahopuustoisuuden, tulvavaikutteisuuden ja/tai vesistön läheisyyden perusteella. Tällaisilla alueella tehtäviä luonnonhoidon toimenpiteitä voisi olla monimuotoisuudelle tärkeiden ominaispiirteiden kuten lahopuun määrän ylläpito, vanhojen puiden kasvuolojen ja kunnon ylläpito, monikerroksisen metsänrakenteen ja alueelle ominaisten puulajien ylläpito sekä vesitalouden ylläpito.

Kuvioille 382 ja 384 on ehdotettu 10% poimintahakkuuta, joka selviää kuvioluettelosta ja Hakkuut kaupunginosittain -teemakartasta.