Gå till innehållet

Avoin kommentointi

Pratbubbla 122
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmaluonnoksen sisällöstä! Tähän keskusteluun voitte antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kommentteja keskiviikkoon 9.6 asti. 

Basuppgifter

Avslutat: 9.6.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Vireillä oleva asemakaava Lintulaaksontien jatketta vasten puuttuu selostuksista

Plats för profilbild

Leppävaara-seura
9. juni 2021 klockan 20.28.08

Hoitokuvioihin 699, 700, 708, 725, 736 ja 745 liittyen puuttuu tieto, että alueen luontoarvoja uhkaa vireillä olevan asemakaavan mukainen tiehanke. Tieyhtys on linjattu kokoojatienä nykyisen Lintulaaksontien päästä, jossa on jo valmiiksi rakennettu kiertoliittymä ja vireillä oleva asemakaava koskee pelkästää ao. tiealuetta. Tie on linjattu ao. kuvioiden kautta metsän reunaa em. kiertoliittymästä Vanhalle Hämeenkyläntielle. Tielinjan saa havainnollisesti näkyviin Espoon karttapalvelussa, kun valitsee kartalle tason "vireillä olevat asemakaavat".

Nyt kiinnostaa, miten mahdollisesti rakennettava uusi tie muuttaisi hoitosuunnitelmaa? Metsäalue on todettu luontoselvityksissä arvokkaaksi ja maankäytön sijoittamista sen varteen on vastustettu. Vaikka tie- ja rakentaminen ovat olleet vastatuulessa, yhteys on toisaalta nähty tärkeänä puuttuvana linkkinä seudullisessa joukkoliikennejärjestelmässä, jota HSL suunnittelee. Vireillä olevan kaava = = > 117600_Lintulaaksontie.

Plats för profilbild

@TeroAlataloEspoo
10. juni 2021 klockan 10.03.56

Kiitoksia kommenteista! Lintulaaksontien vireillä olevasta asemakaavasta on kirjattu tieto luonnonhoitokuvioille, jotka ovat kaavahankkeelle rajatulla alueella. Mikäli kaavan valmistuessa maankäyttö alueella muuttuu, muuttuvat myös alueen hoidon tavoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaisi maankäytön muutosalueen reunametsien turvallisuudesta huolehtimisesta tulevaisuudessa. Tällöin puuston kunto kartoitettaisiin ja pyrittäisiin parantamaan reunametsän yleiskuntoa sekä kestävyyttä uudessa tilanteessa poistamalla huonokuntoisia ja käytölle vaarallisia kookkaita puita. Samalla reunametsään avattaisiin kasvutilaa siellä mahdollisesti jo kasvaville nuorille puille ja uudelle puusukupolvelle, joilla olisi mahdollisuus kasvaa uuteen tilaan ja sopeutua kasvaessaan muuttuneeseen alueeseen.