Gå till innehållet

Vihdin Vesi keskustelu jätevesivaihtoehdoista 2021

Pratbubbla 4
Diskussion 5 månader, 3 veckor kvar | Keskustan Vihdin kuntayhdistys ry

Vihdin Veden jätevedenpuhdistamot ovat kuuluneet koko kuluvan vuosituhannen ajan suomalaisten puhdistuslaitosten aateliin. Tästä todisteena ovat vesistötarkkailutulokset ja Nummelan jätevedenpuhdistamon henkilökunnan vuonna 2015 saama Kemwater -palkinto. Puhdistuslaitoksilta tai verkostosta ei juurikaan ole tällä vuosituhannella puhdistamottomia jätevesiä vesistöön karannut. Pari-kolme kertaa näin on käynyt mutta jäljet on tällöin siivottu eikä vesistölle lisäkuormaa vahingoista ole aiheutunut. Ainoastaan yksi poikkeus tähän sääntöön löytyy. Marraskuussa 2005 noin 22 tunnin ajan Nummelan puhdistamolta juoksutettiin jätevesiä ns. raakana Risubackajokeen, ylijuoksutuksen syynä oli laajaa aluetta kohdannut sähkökatko. Sähkökatkokset eivät enää vastaavaa häiriötilannetta voi aiheuttaa siitä huolenpitää laitoksen varavoimakone. Fosforia pidetään koko Siuntionjoen kannalta haitallisimpana vesistön ekologista tilaa heikentävänä aineena. LUVY ry:n Erkka Laitisen ja Katja Pellikan mukaan joulukuussa 2019 eräänä päivänä Siuntionjoesta meni 880 kg/vrk fosforia Itämereen! Tämä sääolosuhteista johtuva kuormituspiikki on yhtä suuri kilomäärä haitallista ainetta mitä Nummelan jätevedenpuhdistamon puhdistetuista jätevesistä jokeen tulee 50 vuoden aikana. Vihdin Vesi on ns. vedenjakalalla, viedäkkö likavedet Espooseen vai jatkaa paikallista puhdistamista? Minusta ympäristö- ja talousnökökulma puoltaa paikallisen puhdistamisen jatkamista. Tämä toki edellyttää vielä Vihdin Veden puhdistamoiden prosessien tehostamista.

31.5.2021 Vihdin Vesi järjestää jätevesi-infoon. Kahlasin 30.5. läpi esittelyillan aineiston jota olivat olleet laatimassa mm. Ramboll, LUVY ry sekä Laki ja Vesi Oy. Rambollin laatiman tekninen ja taloudellinen tarkastelu yhteenvetoraportin mukaan prosessivalinta perustuu sarjaan kytkettyyn tekniikkaan, siinä esikäsittelyn jälkeen tulevat MBR-MBBR-Flotaatio-kiekkosuodatus. Biologis-kemialliseen rinnakkaissaostukseen perustuvalla tekniikalla tulee erittäin haastavaksi päästä typenpoistossa yli 90% jatkuvaan poistotehoon. Jotta meillä olisi hyvä mahdollisuus saada jatkolupa nykymalliseen jätevesien puhdistamiseen, on meidän kyvettävä tekemään vettä joka on keskeisiltä ominaisuuksiltaan Karhujärven ja Hiidenveden luokkaa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että meidän on pystyttyävä yli 90% typenpoistoon. Fosforinpoiston me jo osaamme, sen handlaamista myös jatkossa en näe erityisenä haasteena. Ratkaisuna voisi olla MBR (membrane bioreactor)-NF (nanofiltration) tai RO (reverse osmosis) yhdistelmää? 

Rambollin raportissa ennustetaan, että Vihdin Veden jätevesimäärä kaksi ja puoli kertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2030 mennessäkin virtaama kasvaa lähes 50 %. Historia ei tue näin voimakkaan virtaamakasvuennusteen toteutumista. Näkemykseni mukaan voimakas väestönkasvu voi olla realismia aikaisintaan kovasti odotetun Tunnin Juna -hankkeen valmistuttua ja raideliikenteen siellä alettua. Siihen asti pysytään nykyisen kaltaisella maltillisen kasvun tiellä. Historia osoittaa, että tällä vuosituhannella kahdenkymmen jo kuluneen vuosien aikana jätevesimäärän kasvu on jäänyt murto-osaan tuosta Rambollin ennusteesta. Vuosikymmen sitten laaditut kasvuennusteet eivät ole toteutuneet, se voidaan nyt nähdä. Yltiöpäinen kasvuennuste vie koko kustannuslaskelmaennusteesta pohjan pois. Nämä ajatukset eivät ole syntyneet yksin kotona päätä raapiessani vaan olen keskustellut asiasta AVI:n ylitarkastajan, yliopiston professorin, vesisiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajan ja vesilaitoksen johtajan kanssa.

Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan HSY:n tärkein kehittämistarve on verkostosaneerausten ja sekaviemäröinnistä luopumisen kehittäminen. Mitä tämä tarkoittaa vihtiläiselle vesihuoltolaitoksen asiakkaalle? Kenties sitä, että jos Vihti päättää toteuttaa siirtoviemärihankkeen Blominmäkeen maksamme ainakin osittain tulevaisuudessa myös HSY:n yli 3000 kilometriä pitkän vesihuoltoverkoston saneerauksia. Verkostosaneerauksia tehdään HSY:ssä asiakasmaksuilla. HSY:n asiakkaiden vesihuoltomaksut ovat selvästi omiamme alhaisempia. Kun HSY:n asiakasmaksuja korotetaan tuon vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tärkeimmäksi nostetun tavoitteen johdosta, vihtiläinen vesiasiakas maksaa siitä reilun siivun koska siirtoviemärivaihtoehdossa vastaanottomaksu HSY:n ja Vihdin kunnan välisessä alustavassa sopimuksessa oli sidottu HSY:n kulloinkin voimassa olevaan asiakasmaksuun. Näen suurena riskinä, että me vihtiläiset joudumme jatkossa HSY:n saneeraustöiden maksumiehiksi!

Mitä mieltä Te muut olette?

Basuppgifter

Öppet: 30.5.2021 - 31.5.2022

Slutdatum: 31.5.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

aloitus

Plats för profilbild

@vikesk_tapio
30. maj 2021 klockan 20.18.19

Tämmöinen keskustelu tuli aloitettua...

Användarens profilbild - paavo_muranen

@paavo_muranen
30. maj 2021 klockan 20.25.23

Erittäin hyvä ja ajankohtainen aihe!
Kiitos!