Gå till innehållet

Kommentoi Keran katu- ja puistosuunnitelmia

Pratbubbla 23
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista mainontaa.

Basuppgifter

Avslutat: 16.8.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Pyöräliikenteen järjestelyt

Plats för profilbild

abc
15. juli 2021 klockan 1.21.04

Keran alueen katusuunnitelmat ovat kenties parhaita katusuunnitelmia, mitä olen Espoolta pyöräliikenteen järjestelyiden kannalta nähnyt! Kiitos, että pyöräliikennettä on huomioitu kokonaisvaltaisesti sillä tavalla, miten se kuuluukin olla huomioituna – omana ainutlaatuisena kulkumuotonaan. Myös ylijatketut jalkakäytävät ja pyörätiet erityisesti miellyttävät silmääni! Kuitenkin silmääni osui muutamia parannuskohteita, joita voisi jatkosuunnittelussa pohtia.

Kukkavaasinkatu:
Kukkavaasinkadun kaksisuuntainen pyörätie on alueen katujen selvästi heikoin lenkki: se hajottaa alueen katujen yksisuuntaisten pyöräliikennejärjestelyiden logiikan täysin ja pyörätie on kaksisuuntaiseksi alimittainen. Ehdotan tilalle pyöräkaistajärjestelyitä, jotka mahtuisivat katutilaan mainiosti, kunhan suunnitelmiin tehdään pieniä muutoksia.

Yksisuuntaisten pyöräjärjestelyiden jatkuvuus Kutojantiellä ja Karamalmintiellä:
Kutojantiellä yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt pitäisivät jatkua Nihtisillantielle ja Karapellontielle asti ja samoin Karamalmintien yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt tulisivat jatkua pohjoiseen. Yksisuuntaiset pyörätiet eivät voi vain alkaa kesken kaiken, vaan jatkuvuus pitäisi olla mietittynä.

Pyöräilijöiden kadunylityspaikat Savenvalajankadun, Villivadin ja Artesaaninkadun risteyksissä sekä Karamalmintien pl1300 kohdalla:
Karamalmintiellä Savenvalajankadun ja Villivadin kohdilla kadun pohjoisen suunnan pyörätien ylitykset Karamalmintien yli sivukaduille tulisi olla kohtisuorasti sivukatujen kohdalla eikä suojateiden vierellä. Tällä tarkoitan siis järjestelyä, joka muistuttaa Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen (2020) kuvan 122 järjestelyä. Samanlainen järjestely tarvitaan Kutojantielle Artesaaninkadun kohdalle ja Karamalmintielle pl1300 kohdalle, sillä näissä kohdissa sivukadulta/pyörätieltä pitää näiden järjestelyiden perusteella kääntyä kulkemaan yksisuuntaista pyörätietä väärään suuntaan, mikäli haluaa pohjoiseen päin.

Pyöräilijöiden ohjaaminen Nihtikujalle Nihtiristin ympyrästä:
Suunnitelmassa tämä järjestely vaikuttaa epäselvältä, sillä pyöräilijät ohjataan usean mutkan kautta liikenneympyrästä Nihtiristinkujalle. Ehdotan Nihtikujalle heti liikenneympyrän jälkeen suojatiestä alkaen lyhyttä 10-20 metrin pituista pyöräkaistaa, joka ohjaa pyöräilijän ajoradalle luontevasti.

Nihtiristiltä lähtevien kaksisuuntaisten pyöräteiden ja jalkakäytävien erottelun jatkaminen:
Mielestäni erottelua tulisi jatkaa bussipysäkkien matkan ajan, jolloin Nihtisillantiellä ja Lansantiellä pyörätien ja jalkakäytävän erottelu jatkuisi noin 20 metriä pidemmälle, mitä suunnitelmassa. Tämä selkeyttäisi järjestelyitä pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Nihtiristin alittavan pyörätien erottelu tulisi päättää kaakkoiskulman pyöräteiden risteykseen niin, että erotusviiva (noppakivi?) kaarrettaisiin risteyksen kulmaukseen.

Plats för profilbild

abc
15. juli 2021 klockan 1.21.34


Savenvalajankadun ja Matovadinkadun korotetut suojatiet:
Tonttikadut ylittävät pyöräilyn ja jalankulun raitit ovat suunnitelmassa korotettuja, mutta merkitty pelkiksi suojateiksi. Ehdotan näiden merkkaamista uuden tieliikennelain mukaisiksi pyöräilyn ylityspaikoiksi suojatiemerkintöjen lisäksi, sillä rakenteellinen korotus viestii eri tienkäyttäjille pyöräilijöiden olevan etuajo-oikeutettuja, vaikka todellisuudessa ne eivät sitä olisi, jos nämä ovat suojateitä.

Jalkakäytävät:
Suuri toiveeni olisi, että jalkakäytävät olisivat kivettyjä. Se ensinnäkin näyttäisi kaupunkikuvallisesti paljon kivemmalta kuin asfaltti ja toisaalta se viestii myös pyöräilijöille, että siinä tämä ei ole pyörätie.

Reunakivet:
Toivon, että pyörätien jatkeille jne. ei espoolaiseen tapaan laitettaisi reunakiviä – ei madallettuja eikä edes upotettuja. Upotetut reunakivet sopivat kyllä paikkoihin, jossa pyöräilijällä on väistämisvelvollisuus esim. ylittäessään Karamalmintietä Savenvalajankadulle.

Pyörätien ja jalkakäytävän erottelu:
Suunnitelmasta ei selviä, miten pyörätiet erotellaan jalkakäytävästä. Erityisesti yksisuuntaisten pyöräteiden kohdalla ratkaisu pitäisi olla matalalla reunakivellä tasoerottelu!