Gå till innehållet

Keskustelua Niipperi-Juvanmalmi koira-aitauksesta

Pratbubbla 23
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista mainontaa.

Basuppgifter

Avslutat: 5.10.2021

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Vastauksia palautteisiin 2/2

Plats för profilbild

@Marko_Pesonen_Espoo
21. oktober 2021 klockan 14.58.15

Pidemmältä aitaukseen autolla saapuvat voivat pysäköidä esim. Juvanpuro nimisen kadunvarteen, tai Alajuoksu kadun paikoitusalueelle, josta pääsee tulevaa kevyenliikenteen raittia pitkin koira-aitaukselle. Meluhaittojen osalta voidaan todeta, että koira-aitauksen käyttö on vilkkaimmillaan klo 16 jälkeen ja iltaisin. Koira-aitauksen ja raitin valaistus sammuu 22.00.

Palautteissa oltiin huolissaan valon määrän lisääntymisestä. Valosaasteen minimointi otetaan huomioon alueen valaistussuunnittelussa. Valosaastetta voidaan minimoida käyttämällä kohteeseen sopivaa valaistustehoa ja valitsemalla sellainen valaisinmalli, joka kohdistaa valon keilamaisesti alaspäin, tässä tapauksessa raitin pintaan. Tällöin valoa ei kohdisteta suoraan ylöspäin puiden latvoja kohti tai suoraan sivuille rakennuksia kohti. Lisäksi valaisinpylvään korkeudella voidaan vaikuttaa valon määrän leviämiseen alueella. Käyttämällä matalampia puistovalaisimia puiden latvustoon jää paljon hämärää aluetta. Puistovalaistuksella ei ole todettu häiriötä liito-oravan esiintymiseen tai liikkumiseen. Mahdollinen liito-oravan esiintyminen otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Tarkemmassa suunnitteluvaiheessa valaistu puistoraitti ja koira-aitaus suunnitellaan siten, että ensisijaisesti vältetään puiden kaatoa ja pyritään kiertämään puita. Joissakin kohdissa tämä ei valitettavasti ole mahdollista, mutta silloinkin kaadettavat puut valitaan harkiten. Nykyistä puustoa säilytetään myös aitausten sisäpuolella. Tällöin asuinalueen ja teollisuusalueen väliselle suojavyöhykkeelle jää reilusti puustoa ja muuta kasvillisuutta. Lisäksi linnustolle, mahdollisille liito-oraville ja muille pieneläimille jää runsaasti puustoa suoja- ja pesäpakoiksi. Puistoraitti suunnitellaan kivituhkapintaiseksi ainoastaan koira-aitauksille asti. Muut metsänpolut jäävät ennalleen.

Koira-aitausta toivottiin Juvanmalmin koirahallien läheisyysteen. Asiaa tutkittiin, esteeksi tuli luontoarvot, korkeuserot, ja hankala pääsy sekä rakennettavuus. Sijainti palvelisi lähinnä autolla koira-aitaukseen tulijoita. Myös Niipperistä tuleville koira-aitauksen on oltava kohtuullisen välimatkan päässä.

Espoon luontotietojärjestelmässä tai Suomen Lajitietokeskuksen havainnoissa ei ole tietoa lepakkohavainnoista tai -alueista suunnitellun koira-aitauksen alueella. Alue, jossa lepakko havainnot on tehty, sijaitsee saman metsäalueen pohjoisemmassa osassa. Juvanmalmin koirahallin länsipuolella.

Kiitos kaikista palautteista!