Gå till innehållet

Palautekeskustelu

Pratbubbla 20
Diskussion | GeoForum Finland ry
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Kommentteja kansalliseen paikkatietostrategiaan liittyen

Plats för profilbild

FA
19. november 2021 klockan 8.56.20

Alla ensikommentteja liittyen kansalliseen paikkatietostrategiaan.

Kappale 3. Visio

"Kestävän kehityksen tavoitteiden synnyttämä vastuullisuuden merkitys kasvaa kaikilla toimialoilla ja tässä paikkatiedon lisäarvo nähdään erityisesti ympäristöön liittyvän tietoisuuden hallinnassa"

Tarkoitetaanko tällä luonnonympäristöä vai ympäristö kaikessa monimuotoisuudessaan? Minulle kaupunki ja ihmiset ovat myös ympäristö.

Tähän kohtaan haluaisin selkeämmin mukaan myös sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulman. Paikkatietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti yhteiskunnan eriarvoisuuden poistossa, esim. tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyössä, segregaatiokysymyksissä, palveluiden suuntaamisessa yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneille jne. Nostaisin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mukaan vahvemmin visioon (siitäkin huolimatta, että ne voidaan nähdä osana vastuullisuutta) esim.:

”Suomi on edelläkävijä paikkatiedon hyödyntämisessä vastuullisen, tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja älykkään yhteiskunnan luomisessa sekä hyvän elämän mahdollistamisessa.”
Strategiassa mainittu ”hyvä elämä” kuuluu kaikille, tätä pitää mielestäni korostaa.

Kappale 2.1 Osaaminen

"Tämän vuoksi paikkatiedon tunnettavuutta on pystyttävä viemään IT-asiantuntijoille sekä hyödyntämään ulkomaalaisten osaaminen."

Muotoilisin toisin, esim.

"Tämän vuoksi paikkatiedon tunnettavuutta on pystyttävä viemään IT-asiantuntijoille sekä houkuttelemaan ulkomaalaisia osaajia." Tästä tulee enemmän sellainen tunne, että ulkomaalaiset osaajat halutaan myös ihmisinä osaksi paikkatietoalaa ja yhteiskuntaa, ei ainoastaan heidän osaamistaan.

Lisäksi houkutellaan muutenkin mahdollisimman monimuotoinen ihmisjoukko osaajia alalle, jotta paikkatietoalan tuottamia ratkaisut palvelevat laajempaa joukkoa kansalaisia. Tehdään selväksi osana toimenpiteitä, että jokainen halukas on tervetullut ja tarpeellinen paikkatietoalalle, riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, sukupuoli-identiteetistä, iästä, kansalaisuudesta, uskonnollisesta vakaumuksesta jne. Paikkatietoalan Suomessa profiloituu vahvasti tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena alana, joka ei syrji ketään eikä kenenkään osaamista.