Gå till innehållet

Mitä lisäarvoa asukkaiden suora osallistuminen tuo kaupunkiseudun suunnitteluun?

Pratbubbla 5
Diskussion | Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Diskussionen har avslutats

Tampereen kaupunkiseudulla osallistuminen ja vuorovaikutus kohdentuu seudullisessa suunnittelussa pääsääntöisesti kuntien luottamushenkilöihin ja viranomaisiin. Seudun asukkaiden osallistuminen on vähäisempää, vaikka ainakin osassa seudun kunnista järjestetään palautteenantomahdollisuuksia tai yleisötilaisuuksia myös heille.

Tampereen kaupunkiseudun erityispiirteenä on seutuorganisaatio, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Kuntayhtymän tärkein toimielin on seutuhallitus, ja kuntajohtajakokous käsittelee seutuhallitukselle valmisteltavia asioita. Seudullisten suunnitelmien lopullinen hyväksyntä tapahtuu kunnissa. Asukkaat osallistuvat seutuyhteistyöhön ensisijaisesti oman kuntansa kautta.

Tampereen kaupunkiseudulla halutaan kehittää asukkaille myös suoran osallistumisen mahdollisuuksia seudullisissa kysymyksissä.

Basuppgifter

Avslutat: 15.12.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kokemuksellisen tiedon tarve

Plats för profilbild

@Jayl
7. december 2021 klockan 15.24.36

Asukkaiden osallistuminen on erityisen tärkeää kaupunkiseudun suunnittelussa erilaisten kyselyiden tukena, kokemusperäistä tietoa tarvitaan suunnittelun tukena.

Plats för profilbild

@Lillis
7. december 2021 klockan 15.35.12

Hyvä pointti! Kyselyillä saadaan kyllä jotain tietoa, mutta monipuolisilla osallistumisen muodoilla voidaan syventää ymmärrystä ihmisten tarpeista ja toiveista.

Plats för profilbild

@Karohanna
7. december 2021 klockan 15.36.28

On totta, että varmaan usein luullaan, että tiedetään niistä kokemuksista ilman, että edes kysytään