Missä teemoissa olisi hyödyllistä kuulla asukkaita tulevaisuudessa?

Pratbubbla 8
Diskussion | Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Diskussionen har avslutats

Kaupunkiseutujen suunnittelu on ollut pitkälti asiantuntijavetoista, ja monet suunnittelijat ovat nähneet seudullisen suunnittelun “lentokorkeuden” olevan liian suuri asukkaiden osallistumiselle. On kuitenkin tunnistettu, että seudun asukkailla on kykyä ja halua keskustella heille tärkeistä arkisista seudullisista asioista, joista heillä on omia kokemuksia. Näkemykset voivat liittyä esimerkiksi seudullisen arjen sujuvuuteen, täydennysrakentamiseen tai liikenteen järjestämiseen.

Basuppgifter

Avslutat: 15.12.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Lapset ja nuoret

Plats för profilbild

@MinnaLe
7. december 2021 klockan 15.21.43

En tiedä meneekö ohi teeman, mutta lasten ja nuorten mielipiteitä tulisi myös saada enemmän päätöksentekijöiden tietoon.