Kommentteja Vermonrinteen katusuunnitelmaan

Pratbubbla 11
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista mainontaa.

Basuppgifter

Avslutat: 30.1.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Hulevedet ja korkeusero

Plats för profilbild

Vermo24
26. januari 2022 klockan 10.55.08

1) Miten Vermonpolun (ja Vermonrinteen risteyksen) hulevesien poisto on huomioitu suunnitelmassa?
Tällä hetkellä jokaisella rankemmalla vesisateella Vermonpolun sadevedet tulvivat Vermonrinne 24 pihamaalle tuoden mukanaan roskia ja mutaa.

2) Miten Vermonrinne 24 kohdalla on huomioitu kadun ja pihamaan korkeusero?
Tuleeko tukimuuri? Mitä tapahtuu olemassa oleville jalankulkuportaille (3kpl) jotka johtavat kadulta pihalle?

3) Mitä tapahtuu Vermonrinne 22 ja Vermonrinne 24 väliselle hulevesiavo-ojalle?

Plats för profilbild

@tanttni
26. januari 2022 klockan 15.17.44

1) Kadun kuivatus toimii nykyisin avouomin ja sen tulisi korvaamaan hulevesiviemäri. Kadun ajorataan tulee myös reunakivet, jotka ohjaavat hulevesiä kadulle tuleviin kita- ja ritiläkantisiin kaivoihin. Em. järjestelyt ohjaavat kadun pinnalla virtaavia hulevesiä niin, että Vermonrinne 24:n pihamaalle ei päädy kadun puolelta hulevesiä.
2) Ympäröivän alueen liitospisteiden, kuten esim. Vermonpolun liittymän korkeusasemasta johtuen Vermonrinne 24 pihamaan ja kadun ajoradan välillä säilyy nykyisen kaltainen korkeusero. Katu on mahdollista toteuttaa ilman tukimuuria, joten pihan ja kadun väliin tulee luiska. Kadun ja tontin välisellä viherkaistalla olevat portaat poistetaan, sillä niiden kunnossapito, erityisesti talvella, ei ole mahdollista kaupungin toimesta. Viherkaistan pensaat uusitaan, mutta pensasalueiden väliin tehdään kivettyjä alueita, joiden kautta kadulle oikaiseminen on jatkossakin mahdollista lumettomaan aikaan.
3) Ojapainanteen ollessa kiinteistön puolella, eivät kadun järjestelyt vaikuta siihen. Uomassa virtaava huleveden määrä oletettavasti vähenee, koska siihen ei enää katualueen puolelta päädy aiemman kaltaista määrää hulevettä. Ajoradan reunaan tuleva reunakivi ohjaa hulevesiä kitakaivojen kautta kadun hulevesiviemäriin ohjaten hulevedet Vermonrinteenkujan viereiseen ojapainanteeseen.