Salon kaupunkikeskusta -visioluonnos / Yleiset kommentit

Pratbubbla 346
Diskussion | Salon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Kerro ajatuksesi visioluonnoksesta yleensä.

Basuppgifter

Avslutat: 19.4.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Tulevaisuudessa älykkäämpi Salo?

Plats för profilbild


22. mars 2022 klockan 8.33.27

Keskustavisiossa on tunnistettu keskustaa muuttavat megatrendit, kuten ilmastonmuutos sekä sosiaaliset muutokset. Visiossa on hyvin korostettu kevyen liikenteen kehittämistä. Mahdollisuuksissa on todettu mm. älykkään teknologian osaaminen, mitä voisi hyödyntää enemmän keskustavisiossa, kuten asumisen sekä kävelykatujen/kulkuväylien suunnittelussa. Visiossa mainitun aurinkoenergian lisäksi voisi energiaa tuottaa keskustassa kävelykaduille asennettavilla "walking power generator"-laatoilla. Rakentamalla viherkattoja ja -seiniä rakennuksiin voidaan vähentää rakennusten energiankulutusta sekä parantaa ilmanlaatua ja viihtyvyyttä.