Gå till innehållet

Avoin kommentointi

Pratbubbla 32
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmaluonnoksen sisällöstä! Tähän keskusteluun voitte antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kommentteja maanantaihin 18.4.2022 asti.

Basuppgifter

Avslutat: 18.4.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Espyy ; Arvokkaat luontokohteet, niiden tunnistaminen ja säilyminen sekä luonnon monimuotoisuus tulee olla suunnittelun perustana

Plats för profilbild

Espyy
18. april 2022 klockan 22.45.59

Espoon ympäristöyhdistys jättää mielipiteensä ja kuviokohtaisen kommentointiliitteen erillisenä sähköpostina Tero Alatalolle.
Espyyn mielestä tässä suunnitelmaluonnoksessa on paljon hyvää, mutta ollakseen hyvä toimenpidesuunnitelma tulisi tätä vielä paljon jalostaa ja keventää. Esimerkiksi suunnittelualueen arvokkaisiin luontokohteisiin ja niiden arvojen turvaamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Esitetyissä hakkuissa on monin paikon liian raskaita poiminta- tai aukkohakkuita. Lahopuun jättöä on lisätty työohjeisiin hyvin, mutta joillekin kuvioille sitä olisi lisättävä ja ohjeistettava paremmin. Pienpuuston hoitoa ja pajukkojen poistoa on suunnitelmissa paljon, sielläkin missä ei tällaiseen olisi tarvetta. Arvometsiä on turhan vähän merkitty arvometsä-hoitoluokkaan ja moni metsä on jäänyt tunnistamatta METSO-kriteerit täyttäväksi metsäksi. Espoonjokeen rajautuvien kuvioiden osalta tulisi tehdä erillinen tarkastelu toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta, kun alue kokonaisuudessaan on osa perinnemaisemaa ja jokivarren kasvillisuus pajupusikkoineen on tärkeä monille pölyttäjähyönteisille, linnuille ja lepakoille.
Lopuksi totean, että kartan kuviokohtainen numerointi olisi ollut tarpeen.