Gå till innehållet

Kommentoi suunnitelmaa! Mitä hyvää tai mitä parannettavaa? Onko erityisiä näkökulmia, jotka tulisi mielestäsi huomioida? Kerro mielipiteesi.

Pratbubbla 7
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista tai uskonnollista mainontaa.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Basuppgifter

Avslutat: 6.6.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kommentteja Veteraanintien suunnitelmaan I

Plats för profilbild

Ritva Helminen-Halkola ja Seppo Halkola
2. juni 2022 klockan 11.07.33

Miljöön huomioiminen

Uusmäen alue on harvoja yhtenäisenä säilyneitä pientaloalueita Espoossa, se on myös todettu alueen asemakaavaselostuksessa ja kaavamääräyksissä. Parhaiten säilyneen Muskettitien ympäristössä kaavamääräyksissä määrätään, että ”Muskettitien kadunvarren rakennusten kadulle näkyvää ilmettä ei saa muuttaa. Korvaavan uudisrakennuksen on noudatettava entisen rakennuksen yleishahmoa.”
Uusmäen alue on rakentunut Vanhan Hämeenkyläntien varteen pitkän ajan kuluessa. Vanhimmat maantien varren rakennukset rakennettiin 1900-luvun alkuvuosina. Samalta ajalta on säilynyt Veteraanitien ja Veteraanikujan tiet ja Varaväentie sekä Varaväenkuja ympäröivine palstoituksineen. (Uusmäki. Miljöön osa-alueet ja keskeisen osan rakentamisohjeet)
Näiden alueiden rakennuskanta on sen sijaan hyvin kirjava ja noussut lähes sadan vuoden aikana rakentamisen painopisteen kuitenkin ollessa viime vuosikymmenissä. Näiden alueiden miljööarvo perustuu teiden kapeuteen ja tienvarsipensaisiin ja -puihin, jotka yhdessä muodostavat Espoossa jo harvinaisen kylämäisen ympäristön. (Uusmäki. Miljöön osa-alueet ja keskeisen osan rakentamisohjeet)
Nybackan rakennuskaava 1950-luvulta muodostaa nykyisen Uusmäen alueen keskeisen osan. Keskiakselina toimii Muskettitie, jonka molemmin puolin on alun perin rakennettu ns. rintamamiestaloja ja kadun varret on istutettu pensasaidoin. Täälläkin on rakennuskanta jonkin verran vaihtunut. Alueen miljööltään arvokkain osa on Muskettitie molemminpuolisine kortteleineen. Rakennuskaavan muissa kortteleissa ei ole samanlaisia yhtenäisiä tyylipiirteitä. (Uusmäki. Miljöön osa-alueet ja keskeisen osan rakentamisohjeet)
Tilaisuuden esittelyssä sai käsityksen, että kaikki asemakaavan mukaiset kadut toteutetaan kaupungissa nyt samalla tavalla. Kaupungin eri alueet ja asuntokanta ovat muodostuneet monimuotoisiksi ja omaleimaisiksi, eri alueilla on tarpeen voida poiketa yhden periaatteen mallista ja rakentaa katu ympäristöönsä sopeutuen.

Jalkakäytävä

Jalkakäytävä Veteraanintien alkupäässä ja päättyminen Muskettitien risteykseen ei ole toimiva ratkaisu. Mikäli jalkakäytävä päättyy Muskettitiehen, jonka ympäristö on arvotettu erityisen arvokkaaksi, niin jalkakäytävän jatke Muskettitielle ei liene näköpiirissä. Jalkakäytävä ja ajorata yhdessä muodostaisivat leveän kadunpätkän, joka poikkeaisi tyystin Uusmäen muista sisäisistä kaduista ja katunäkymistä. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Jalkakäytävät Vanhan Hämeenkyläntien ja Sotilastorpantien varrella mahdollistavat jalankulun ja pyöräilyn vaihtoehtoisen reitin.