Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Omaishoidon tuen toimintaohje ja myöntämisen perusteet

Pratbubbla 17
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Omaishoidon myöntämisen perusteet

Plats för profilbild

Sukulainen
20. september 2022 klockan 9.51.18

Omaishoidon myöntämisen perusteissa keskitytään likaa fyysiseen apuun. Muistisairas tarvitsee ohjausta päivän toiminnoissa: pesuissa, vaatetuksessa, juomisen ja ruokailun toteutumisessa. Muistisairas sitoo usein omaisen n. 24/7 hoitamaan pelkästään edellä mainittuja arkia-askareita ohjaamalla. Kauan ei uskalla olla poissa, ettei satu vahinkoa pissaollessa.

"Hoidettavan avuntarve päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa on vähäistä tai
hoidettavan saama apu kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin"

Plats för profilbild

Onaishoitaja muistisairaalle
21. september 2022 klockan 13.24.13

Todella hyvä kommentti. Olen aivan samaa mieltä kanssasi.

Plats för profilbild

Äiti
23. september 2022 klockan 11.55.40

Omaishoidontuen myöntämisperusteissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti nepsylasten -ja nuorten haasteisiin arjessaan ja kotona annetun tuen ja läsnäolon turvaamiseksi. Kotona annettu sanallinen ohjaus ja tilanteiden ennakointi ja jatkuva valmiustila kuormittaa perheitä suuresti ja jakaa perhettä porukoihin sisältä päin. Niissä perheissä joissa on kaksi vanhempaa,toinen on aina sidottuna erityiseen ja toinen ottaa vastuuta perheen muista lapsista. Perheissä lähestulkoon Aina on seurauksia perheen erityisestä myös perheen muiden lasten mielenterveydelle,turvallisuudelle ja hyvinvoinnille,unohtamatta vanhempien jaksamista!!

Plats för profilbild

RAI koordinaattori
2. oktober 2022 klockan 17.31.23

Kognition taso ja vaikeudet otetaan myöntämisperusteissa huomioon.