Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Omaishoidon tuen toimintaohje ja myöntämisen perusteet

Pratbubbla 17
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Myöntämisperuste

Plats för profilbild

Perheenjäsen
20. september 2022 klockan 21.54.28

Vaikea psyykkinen sairaus on sitovuudeltaan ja kuormittavuudeltaan jopa vaikeaa somaattista sairautta raskaampi ottaen huomioon stigman, joka heijastuu perheeseen. Silti omaishoidontukea ei makseta. On eriarvoistava. 12