Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Omaishoidon tuen toimintaohje ja myöntämisen perusteet

Pratbubbla 17
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

RAI arvioinnista

Plats för profilbild

Otan kantaa
25. september 2022 klockan 23.17.12

Huolestuttaa mistä löytyy riittävä määrä työntekijöitä toteuttamaan mm. RAI-arviointia osana oh-tuen prosessia. Huomio kiinnittynee jatkossakin liikaa fyysiseen toimintakykyyn eikä huomioi vaihtelevuutta henkilön kyvyissä riippuen esim. nepsyjen kuormittuneisuuden tasossa. OH-tukea saavien rahallisen tuen määrä laskee jos lapsi on iltapäiväkerhossa, mielestäni näin ei saisi olla. Lapsi hyötyy iltapäiväkerhotoiminnasta jos tarvittava tuki on saatavilla myös sinne. Näin mahdollistetaan myös vanhemman työssäkäynti ja turvataan riittävä toimeentulo. OH-tuen hakemisen prosessi tulisi olla selkeä ja vaaditaan spesifiä osaamista kun on kyse mm. erityislapsiperheistä.

Plats för profilbild

RAI koordinaattori
2. oktober 2022 klockan 17.28.06

Lasten ja nuorten kohdalla eivät samat mittarit ole käytössä kuin esim. ikääntyneiden palveluissa. OH-prosessissa käytetään yleensä osittaisarviointia.
Tässä lasten ja nuorten RAIn mittareita ja herätteitä, joista valinnat voidaan tehdä:
Arkisuoriutuminen, perustoiminnot ja välinetoiminnot, Liikkuminen ja esteettömyys, Arkisuoriutuminen
Alkoholin ongelmakäyttö
Masennus
Haastava käyttäytyminen, Vahingollinen käytös
Todennäköisyys vahingoittaa itseä, Todennäköisyys vahingoittaa muita, Itsemurhavaara ja tarkoituksellinen itsensä vahingoittaminen
Ahdistuneisuus
Univaikeudet, Uniongelmat
Ylivilkkaus ja keskittymishäiriöt
Sosiaalinen vetäytyminen, Sosiaaliset suhteet
Koulunkäyntihaasteet, Koulunkäynti
Sisäänpäin suuntautuneet mielenterveysoireet, Ulospäin suuntautuneet mielenterveysoireet
Positiiviset oireet (esim. aistiharhat, harhaluulot)
Vanhemmuuden vahvuudet
Kipu
Kommunikointikyky, Kuulo-ja näkökyky, Viestintä j itseilmaisu
Rajoittamistoimet
Tulipalojen sytyttäminen ja sytytysaineiden väärinkäyttö
Seksuaalinen käyttäytyminen
Elämäntapahtumat
Hoitajan kuormittuminen
Vanhemmuus
Leikki ja vapaa-aika
Pidätyskyky
Lääkehoitoon sitoutuminen ja Lääkityksen tarkistaminen
Ravintovalmisteet ja letkuruokinta
Ongelmallinen syömiskäyttäytyminen
Henkilökohtaiset vahvuudet
Siirtymävaiheet