Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohje ja erityishuollon myöntämiskriteerit

Pratbubbla 25
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Tasa-arvoisuus

Plats för profilbild

Tasapää
21. september 2022 klockan 19.03.42

Ostaako hyvinvointi alue palveluja esim. säätiöiltä jotka eivät maksa veroja?
Mitkä ovat kriteerit?
Hankintakilpailussa ovat tasavertaisia kilpailemassa palvelutuottajien kanssa jotka maksavat liiketoiminnastaan veroja.Ei voi olla tasavertaista palveluntuottajien kesken.